Moderato Cantabile, Arsen Dedić

Rijeka donosi jesen
dugo umire grad
i u nama toliko ljeta
mi smo siročad svijeta.

Reci da li ćeš noćas
moći ostavit sve
svoju kuću, navike, ljude
i poći, a ne znati gdje.

Neka svi mržnjom isprate nas
ali draga, život čeka, sad je čas
čitav svijet biće tvoj novi dom,
neka kažu avantura je to.

Nikad žaliti nećeš
svoje stvari, ime i grad
i u hladnoj sobi hotela
bićes slobodna sad.

Duga očajna kiša
magla zastire grad
nekim putem, tijesno kroz jesen
nas će odvesti vlak.

Like what you read? Give Darko Majić a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.