Krug, Meša Selimović

Čovjek postaje slobodan svojom odlukom, otporom i nepristajanjem. Ako pristane na tuđi sistem razmišljanja, on nema svojih razloga, pa ne može doći ni do svoje odluke. Kad odbaci tuđu logiju i nametnuti način razmišljanja, njemu su svi razlozi dostupni i svaki čin je moguć.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.