စကားဝှက်ပေါင်းများစွာ မှားထည့်ပြီးတဲ့နောက်

ကဗျာတစ်ပုဒ်တော့ ရေးမှဖြစ်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ပြီးကာမှ
ဖုန်းကို လက်က ကောက်ကိုင်မိသား ချာလီကလေးဟာ
ချစ်စရာချာလီကလေးကို မွေးစားချင်လာ ဂျိန်း၊ လင်ဒါ၊
ဖရန်ဆစ်၊ ဘာဘရာတို့ဟာ ငရဲက လာတဲ့ ခွေး/လား။
ကျွန်မနာမည်။ တကယ်တော့ ကျွန်မစိတ်တွေကို ဘယ်
သူ ကိုက် သွားသလဲ ရှာနေတာ။ ညနေခင်းတွေပေါ်မှာ
သွက်သွက်လက်လက် ပြေးသွားတဲ့ ချွေး/ စိတ်/ ဖိနပ်
များ။ အပေါ်စီးကနေ မြင်နေရတဲ့ မှိတ်ထားတဲ့မျက်လုံး
တွေနောက်ကို လိုက်တဲ့အခါ အဆုံးဟာ အစသတ်လာ။
ကျွန်မကို ဖက်ထားပေးနိုင်မလား ညနဲ့ မနက် တစ်ခင်း
စာအတွက်ပဲ လမ်းတွေက မတူခဲ့။ အိုကေ .. ဒါလင်ရေ။ ။

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.