1. Instagram

2. Նախաբան

3. Տեսանյութ

4. Նյութի նկարագիր

5. Լուսանկարներ

6. Հերոսների ներկայացում գլուխներով

7. Պատմությունների նեկայացում

8. Ինչպես ունենալ ավելի շատ ֆոլոուեր և դառնալ ավելի հայտնի

9. Ինչպես ճիշտ կառավարել էջը

10. Ինչ լուսանկարներ և վիդեոներ տեղադրել, որ էջն դառնա էլ ավելի հետաքրքիր

11. Եզրափակում ընդհանուր եզրակացություն

12. Հեղինակներ

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Mariam Mamoyan’s story.