รีวิว AIS 3G Femtocell

เพิ่งได้อุปกรณ์ femtocell มาติดที่บ้านไม่นานมานี้ หลังจากที่แถวบ้านมีปัญหาสัญญาณ AIS 3G 2100MHz กระปอดกระแปด และต่อรองกับ AIS callcenter ทางอีเมลอยู่นานหลายเดือน

Femtocell มันคือเสาส่งสัญญาณมือถือขนาดจิ๋ว สำหรับใช้ในบ้าน, ออฟฟิศ หรือพื้นที่ในอาคารเล็กๆ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ WiFi ในบ้าน เอาไว้แก้ปัญหาจุดอับที่สัญญาณจากเสาใหญ่ๆ สูงๆ ส่งเข้ามาไม่ถึง

วิธีติดตั้งก็แค่เสียบปลั๊ก กับเสียบสายแลนจาก router ให้มันต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ ลากสายแลนไกลหน่อย เพราะในคู่มือบอกว่าอย่าตั้งใกล้อุปกรณ์ปล่อยคลื่นอื่นๆ เดี๋ยวมันกวนกัน

พลิกดูด้านหลัง มีชื่อบอกว่ามันคือ Alcatel-Lucent 9362 Enterprise V.2 พร้อมสติ๊กเกอร์รับรองจาก กสทช.

ด้านล่างมีช่องเสียบไฟ ปุ่มรีเซท ช่องเสียบสายแลน 2 ช่อง เอาไว้ไปต่อกับอุปกรณ์อื่นได้อีก

ลองเทสความแรงสัญญาณดูเทียบกับตอนไม่มี femtocell แล้วน่าประทับใจมาก จากสัญญาณ 1 ขีด เพิ่มเป็น 5 ขีดเต็มในพื้นที่บ้าน จากที่เคยคุยแล้วเสียงขาดๆ หายๆ ตอนนี้ก็ราบรื่นอย่างที่ควรจะเป็น

ลองใช้ field test mode บน iPhone 5 เทสดูพบว่า พอมี femtocell รับสัญญาณได้เพิ่มจากประมาณ -111dBi (น้อยมาก) เป็น -69dBi

รับสัญญาณจากเสาส่งนอกบ้าน อันไกลโพ้น
รับสัญญาณจาก femtocell

สรุปว่าทุกอย่างเป็นที่น่าพอใจครับ AIS ตอบกลับอีเมลรวดเร็ว แจ้งความคืบหน้าอยู่เรื่อยๆ ถึงจะรออุปกรณ์นานไปหน่อย แต่ก็ถือว่าประทับใจครับ


Originally published on February 14, 2014.

Like what you read? Give Siwakorn Pongklum a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.