Manelflu

De Granada, Zamora, Barcelona, Lleida Catedràtic d'Ensenyament Secundari Història ( Ins Màrius Torres 1992-2014) RT no significa que hi estigui a favor.

Manelflu