Fotó: Marten Bjork, Unsplash

Ne játszadozz a fogadalmakkal, mert a lelki nyugalom veszélybe kerülhet!

Egy védelmező tanács a lelki nyugalom megtartásához a célkitűzés és megvalósítás folyamatában.

Manhertz József
Feb 13 · 5 min read

Amennyiben Szilveszter éjszakáján vagy máskor egy érzelmi impulzus hatására fogadalmat tettél, akkor itt a lehetőség, hogy visszaadd a fogadalmat.

Miért?

Ha esélyes, hogy nem tudod megtartani a fogadalmadat, akkor inkább ne fogadj meg semmit! Fogadalommal nem cselekedni sokkal rosszabb, mint fogadalom nélkül. Pedig nem is a spirituális szintről beszélek, ahol a fogadalomszegésért (pl. cölibátus) súlyos visszahatásokra számíthatnál.

Az önmagadnak tett fogadalmak megszegéséért pszichológiai szinten jár a büntetés.

A legtöbb fogadalom pár nap vagy hét után a feledés homályába süllyed. Ez a sorsuk. (Apropó, mit fogadtál meg tavaly, és azelőtt, no és azelőtt? Megtartottad?)

Szándékosan használtam a “feledés homályába süllyed” kifejezést. A fogadalmak ugyanis nem tűnnek el csak azért, mert egy idő után már nem emlékszel rájuk, hanem a tudatalatti dimenziókban fejtik ki a hatásukat.

Az elfeledett, s így nem tartott fogadalmak negatív hatása az önbizalom gyengülésében jelentkezik. Önmagad előtt csökken a megbízhatóságod, amely igen negatívan befolyásolja a döntéseidet és a tetteidet. Az önbecsapás gyötrelmei tagadhatatlanok.

A helyzet súlyossága az, hogy a nem tudatos lelki folyamatok miatt külső segítség nélkül (pl. hipnoterápia) nem követhető vissza az okozatiság. Ráadásul könnyen téves következtetéseket is levonhatunk, és rossz irányba indulunk el a megoldást keresve.

Ez nem játék!

Ha nem vagy végletekig elkötelezett, nincs önfegyelmed, nem vagy képes minden nap a tudatodban tartani a fogadalmadat és bizony tenni is érte, akkor inkább még ne fogadj meg semmit. Többet ér a lelki nyugalmad annál, mint hogy tudatlanságból felborítsd azt.

Hogyan add vissza a fogadalmat?

Mivel önmagadtól kaptad a fogadalmat, ezért önmagadnak vissza is adhatod. Azért tudod visszaadni a fogadalmat, mert még tudsz róla. Egyszerűen mondd ki vagy csak tudatosítsd, hogy “a fogadalmamat ezennel visszaadom, legyek szabad a kötöttségektől!” Ha mások is tudnak róla, akkor velük is közöld. A nyilvánosság hatása sokkal több lelki energiát mozgósít.

Jelentős eredményeket akarsz?

Ha viszont eltökélt vagy, akkor a tudatodban folyamatosan tartsd meg a fogadalmadat, mert az extra erőt ad a kívánt eredmény eléréséhez. Az ideális állapot előérzetét építsd be a jövőképedbe, a megvalósításához tűzz ki mérhető célokat, majd készíts részletes akciótervet, és a terved szerint cselekedj minden nap!

Most pedig, egy korábbi tréning írásos-hangos lenyomatán keresztül adok támpontot a megfelelő fogadalom letételéhez, amely motivál és erőt ad a célok gyorsabb és könnyebb megvalósításához.

Izgalmas időutazásban volt részünk. (108. Nyilvános beszéd és retorika tréning — 2010. január 11.)

A fogadalmak tragédiája

Már említettem, a hétköznapi fogadalmakat egy érzelmi indíttatás váltja ki. Mivel a szilveszteri fogadkozás a legnépszerűbb, ezért továbbra is ezt vizsgáljuk, ám érvényes más alkalmakra is.

A legtöbbünkkel biztosan előfordult, hogy az éjféli koccintás idején megfogadtuk: mostantól másképp lesz. Leszokom, rászokom, lefogyok, sportolni fogok, és társaik. Vajon mi volt a fogadalom eredete?

A pillanat varázsa

Olyannyira emelkedett érzelmi állapotba kerülhetünk, hogy hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy nem lesznek akadályok előttünk. Az ünnepeknek van egy átható motiváló energiájuk, amit bölcs dolog használni!

Ugyanakkor a felszabadult, emelkedett hangulatba könnyen belerondíthat egy másfajta, de igencsak magával ragadó erő:

most-már-aztán-megcsinálom

A bosszússág-energia

Az újévi lelkes fogadalmak mögött gyakran egy negatív érzelmi töltöttség rejtőzködik, mely az elégedetlenségből átalakult bosszúságból ered. Ennek különböző fokozatait mindannyian jól ismerjük.

Az elmúlt év során felhalmozódott kudarcokból fakadó bosszússág-energia, az ünnepi, emelkedett és nyitott pillanatban testet ölthet egy fogadalomban.

A fogadalom halála

Ha ez a negatív energia folyamatosan fennmaradna, akkor talán még pozitív eredményre is vezethetne, viszont az intenzitása néhány nap vagy hét alatt csökken és ez odavezet, hogy már nem is tűnik olyan fontosnak az újévi fogadalom, vagy csak felváltja a helyét valami más, „fontosabb” dolog.

A fogadalmak két ok miatt nem teljesülnek:

  1. A múlt kudarcainak bosszúsága idővel enyhül, így a fogadalom energiaforrása elapad. (A megszokás csendesít a negatív érzelmeken.)
  2. Az elvárt eredmény irracionális, azaz túl nagy az elmozdulás a kiindulási ponthoz képest. (Vö. elvárások problémája a célkitűzésben.)

Az igazi fogadalom mint új energiaforrás

Egy igazi fogadalom fő ismérve, hogy nem befolyásolják a pillanatnyi érzelmek. Ez nem azt jelenti, hogy érzelmek fel sem merülhetnek. Sőt!

A lényeg azonban a sorrend:

Nem érzelmi befolyás alatt teszel fogadalmakat, hanem a fogadalom hatására spontán felébrednek benned az ösztönző, pozitív érzelmek.

A kulcs kérdés: Az érzelmek irányítanak, vagy te irányítod az érzelmeket?

Belátva a tápláló sorrend lényegét, az általad tudatosan felkeltett pozitív érzelmek lesznek a céljaid megvalósításának kedvező, belső körülményei. Szabadságot pedig csak akkor fogsz érezni, amikor tudod, hogy az irányítás a te kezedben van érzelmileg is. Az érzelmek jelentik az energiát, a haladásod üzemanyagát.

Fontos: A negatív érzelmekből eredő fogadalom elhalványulása ellenére is lenyomatot hagy a tudatban, amely megtisztítás nélkül hasonló minőségben a jövőben újra kifejeződik. Legkésőbb jövő Szilveszterkor!Köszönöm, hogy elolvastad! Ha hasznosnak találtad ezt az írást, akkor bátran üss a taps 👏 gombra párszor, s ezzel elősegíted, hogy mások is megtalálhassák. Hálás vagyok a megosztásért és minden hozzászólásra válaszolok.

Minden írásom a személyiségfejlesztés és kommunikáció színes égboltja alatt születik. Különösen lelkesít a vállalkozásfejlesztés és a közösségépítés a digitális térben. Írjak bármilyen témáról, a mögöttes tartalom a lelki nyugalom megerősítése lesz. Azon vagyok, hogy egyre gazdagabb legyél zsebben, kapcsolatokban és szívben.

A Medium az igényes írások szférája. Boldog vagyok, hogy itt lehetek. Ez a mostani volt az első megjelenésem, és már nagyon várom a folytatást. Rengeteg szuper anyag feldolgozása következik. Ígérem, élvezni fogod.

Kérlek, tarts velem és kövess itt is! 🖐😃


Manhertz József

Written by

Kommunikáció fejlesztés | Kapcsolatépítő stratégiák | Személyiségfejlesztés | Itt mondom: www.youtube.com/manhertzjozsef

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade