Vihar közeleg — Fotó: Manhertz József (2014.04.21.)

A megerősítő egyedüllét — az önbizalom növelés eszköze

Problémamegoldás az önmagaddal való kapcsolat mélyítésével.

Manhertz József

Úgy hírlik, hogy az ember alapvetően társas lény. Szinte mindenki keresi és kedveli is mások társaságát. Most viszont az egyedüllét fontosságáról fogok írni.

Rengeteg problémánk más emberekkel kapcsolatos. Először is itt vannak a szülők, a házastárs, a gyermekek. Aztán a munkában ott vannak a főnökök, kollégák, beosztottak, ügyfelek, vagy a vállalkozásokat jellemző számtalan üzleti kapcsolat.

Az emberekkel való kapcsolatod ápolást és törődést kíván. Ehhez azonban először saját magadat kell megerősítened. Persze, javítanod kell a kommunikációs képességeden, és egyebek — ezt jól tudjuk. De most lépj vissza teljesen! Mondhatnám akár úgy is, hogy vonulj vissza!

Albert Einsteintől származik az a nagyszerű gondolat, hogy:

Egy problémát nem lehet megoldani azon a tudatszinten, amelyen létrehoztuk.

Milyen igaz! E nagyszerű megállapítást vessük össze az alkalmi visszavonulással, az egyedülléttel.

Egy kapcsolati probléma minimum két főhöz köthető. A meglévő kapcsolat — problémájával együtt — képvisel egy adott szintet. Ezt a szintet kell meghaladni ahhoz, hogy a problémát megoldjuk.

Elképzelhető, hogy a megoldásban nem fog támogatni a másik fél — gondolj csak egy döcögő párkapcsolatra, vagy a szüleidre! Ez egy nyomós ok arra, hogy gyakorold a rövid, de rendszeres magányba vonulást. Még akkor is, ha a másik fél együttműködő, az elcsendesedés hasznodra lesz, mint nulladik lépés.

Hogyan gyakorlod?

Sem az életviteledhez, sem pedig a társadalmi kötelezettségeidhez képest nem kell túlzásba esned. Egyszerűen csak találj időt és helyet a lecsendesedéshez. Percekre, órákra, vagy akár napokra, amennyire csak szükségét érzed.

Az a fontos, hogy megszüntetve a másokkal való interakciót, elnyugtasd a külső irritációkat, amelyek benne tartanak a problémában, amelyek elterelik a figyelmedet. Hogy miről? A lényegről, vagyis önmagadról.

Ez a fajta tudati csend és nyugalom máris egy magasabb szint, pontosabban mélyebb, hiszen önmagadhoz kerülsz közelebb. Amellett, hogy elnyugszol és feltöltődsz energiával, ebben az állapotban jobban átlátod a probléma valós természetét egy másik nézőpontból.

Felfedezhetsz új összefüggéseket, amelyek addig nem voltak láthatóak. És így gyorsabban juthatsz megoldásra. Ehhez csend és nyugalom kell.

Elemezd a problémát, és tegyél fel jó kérdéseket: Mit tegyek annak érdekében, hogy javítsak a helyzeten? — és hasonlók.

Ez nem csak számodra gyógyító folyamat, hanem a kapcsolat, vagyis a probléma többi résztvevőjének is.

A kapcsolat alakulásáért az a személy felel, aki az adott kapcsolatban magasabb tudatszinten* van.

— és ez nem választás kérdése.

[* A tudatosság definíciója egyszerű: tudni azt, ami van, s felismerni a múlt-jelen-jövő jelenségeinek összefüggéseit. Mert az, ami van, egy logikus folyamat eredményeképpen jött létre, s ugyanez érvényes arra, ami lesz. Ez a folyamat okok és következmények láncolata. Minél tágabb az ok-okozati átlátás, annál nagyobb a tudatosság.]

Ha önmagaddal van bajod

Lehet, hogy azt mondod:

„Jó-jó, de nekem inkább önmagammal van problémám. Akkor én hova meneküljek?”

Megértem, ezzel rengetegen küszködnek. A tanácsom ez esetben még inkább ugyanaz. Aki még nincs annyira összezavarodva, hogy már szakember segítségére szorul, az bátran gyakorolja a magányos elvonulást.

Az öngyógyításhoz a tudat csendjére van szükség. Meggyőződésem, hogy a mai egyre zajosabb és felizgatott világban a rendszeres elcsendesedés egyszerűen létszükséglet.

A magány gyakorlásakor ugyanaz történik bennünk, mint egy tóban, amit felkavartak. Szépen lassan leülepszik, és az áttetsző vízen keresztül megfigyelhető, ami a mélyben van. Pontosan így fedezed majd fel saját magadat is.

Nem egy magasröptű spirituális felfedezésre gondolok, az egy távlati cél. Sokkal inkább arról van szó, hogy tisztába kerülj egy mindennapi problémás helyzettel, elnyugtasd a belső érzelmi hullámokat vagy a külső kommunikációs viharokat, hogy jó döntéseket tudj hozni.

Ebből rájöhetsz, hogy a csendes, nyugodt magány gyakorlása nem csak az emberi konfliktusok megoldásában segít, hanem minden más probléma kreatívabb felszámolásában is.

Univerzális eszköz — imádom!

Ahogy minden aktivitás forrása a nyugalom, és minden hang forrása a csend, úgy minden probléma megoldása könnyebbé válik, ha képes vagy időzni a csendes nyugalomban.

Belső bizalom

Ezzel ismét rátapintottam az önbizalom lényegére, amely nem csupán a külső aktivitással azonos, bátor és magabiztos tettekkel, ez csak a felszín.

Az önbizalom egy bensőséges kapcsolat önmagaddal. A külvilág fokozott elcsendesítése pedig elősegíti és táplálja ezt a bizalmas kapcsolatot.

Biztatás

Tegyél egy próbát! Úgy értem, egy huzamos próbát. Mondjuk pár hónapon keresztül, adott időközönként vonulj vissza, és figyeld meg a változást.

Garantálom, hogy ha így jársz el, akkor a kapcsolataid jobbá válnak, a problémamegoldásban ügyesebb leszel, de ami a legörvendetesebb: megnyugszol. Ez ám a tökéletes antidepresszáns!

Nos, a titkaim közül ez az egyik: tudok és szeretek is egyedül lenni!

Te hogy vagy a magány gyakorlásával? Oszd meg lent egy hozzászólásban!


Köszönöm, hogy elolvastad! Ha hasznosnak találtad, akkor bátran üss a taps 👏 gombra párszor, s ezzel elősegíted, hogy mások is megtalálhassák.

Minden írásom és videóm a személyiségfejlesztés és kommunikáció színes égboltja alatt születik. Különösen lelkesít a vállalkozásfejlesztés és a közösségépítés a digitális térben. Azon vagyok, hogy egyre gazdagabb legyél zsebben, kapcsolatokban, de leginkább szívben.

Kérlek, tarts velem és kövesd az írásaimat itt! 🖐😃 Köszönöm!

Manhertz József

Written by

Kommunikáció fejlesztés | Kapcsolatépítő stratégiák | Személyiségfejlesztés | Itt mondom: www.youtube.com/manhertzjozsef

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade