Alıntıdan kalıntılar – 1

Suç ve Ceza

Hani bir idam mahkumu ölümünden biraz evvel şöyle düşünmüş :

Yüksek ve sarp bir kayalıkta yalnız iki ayağımın sığabileceği dar bir basamakta dört bir tarafım uçurumlar, okyanuslar, sonsuz bir gece, sonsuz yalnızlık ve hiç bitmeyecek bir fırtınayla sarılmış durumda olsam

Ve benim ömrümce hatta bin yıl boyunca ve hatta sonsuza kadar bu bir karış toprakta yaşamam gerekse…

İşte bu durumum biraz sonra, yarım saat içinde ölecek olmamdan daha iyidir.

Like what you read? Give SBF Rh - a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.