34/104 — Mark Twain, “Przygody Hucka”

Gdy na studiach każą Ci czytać książkę, przez którą przebrnąłeś z przyjemnością mając jakieś osiem czy dziewięć lat, nie jesteś pewien, czy aby na pewno trafiłeś do dobrego miejsca. No ale dobrze — dobrałem się ponownie do „ Przygód Hucka” i spojrzałem na nie dojrzalszym okiem. Co widzę? Cóż, dla mnie to dalej jest przede wszystkim zwyczajnie przyjemna przygodówka z lekkim powiewem awanturniczości. Niby można rozkładać to dziełko na czynniki pierwsze, niby można rozmyślać „po co?” i „dlaczego?”. Ale — że tak przewrotnie zapytam — po co? To ciągle nie jest jakaś niesamowicie ambitna literatura a czysta i — co ważne — nawet dla dorosłego przyjemna rozrywka. Więcej nie potrzeba.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.