6/104 — Andrzej Poczobut, “System Białoruś”

Niedawno w naszym Sejmie ktoś powiedział, by posłowie przeczytali „System Białoruś” i zobaczyli, jak bardzo wydarzenia z tej książki przypominają to, co dzieje się obecnie w Polsce. Nie lubię takiego dramatyzowania, ale temat mnie zaintrygował. Sięgnąłem więc po książkę Poczobuta i — jak się okazuje — coś jest na rzeczy. Porównywanie Kaczyńskiego do Łukaszenki jest raczej nie na miejscu, ale pewne podobieństwa między początkami reżimu w Białorusi a rządami PiSu są. Śmieszne, ale i przygnębiające zarazem. Wyłącznie przygnębiająca jest natomiast cała reszta książki: to naprawdę dobry reportaż na temat tego, jak Łukaszenka podporządkował sobie całą Białoruś. Must-read dla każdego, kto choć trochę jest zainteresowany tematem.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.