CropBytes P2E kripto žaidimo ekonomikos dalis - Turto kasimas

  1. Keliausite į CBX konversijos pastatą jūsų fermoje (pastatas su karvės galva, t.y. ta pati vieta, kur konvertuojate gyvulių ekstraktus) ir pasirinksite turtą, kurį norite pagaminti (iškasti). Aš rinkčiausi gaminti žemę, šulinį arba saulės kolektorių! Šito gėrio man niekada nebus per daug :)
  2. Patvirtinsite ingredientus turto gaminimui (kasimui).
  3. Sudeginsite reikalaujamą kiekį CBX ir Pro mix mišinio (apie tai, kas yra Pro mix ir iš ko jis gaminamas, skaitykite toliau).
  4. Palauksite, kol vyks gaminimo procesas. Spėju, kad kuo didesnės vertės turtas bus gaminamas, tuo ilgiau procesas užtruks. Bet kol kas sunku įsivaizduoti, ar kelias valandas, o gal kelias savaites gaminimo procesas truks? Pagyvensime ir pamatysime jau greit :) Taip pat, kiek teko girdėti, pradžioje turto kasimas vyks lengviau (galbūt greičiau laiko prasme, pigiau reikalaujamų sudeginti ingredientų ir CBX-ų prasme). Vėliau sunkumo lygis turėtų didėti, na bet kol kas apie tai informacijos daug nėra.
  5. Na ir smagiausia dalis - gausite ir naudosite savo naują turtą! Gal pardavimui, o gal savo ūkio reikmėms? Čia jau nuo jūsų poreikių ir fantazijos priklausys, kaip jį panaudosite :)
  1. Apsilankykite CropBytes virtuvėje ir pasirinkite funkciją gaminti Pro mixą.

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store