ایزوپروپیل میریستات : کاربردها و فواید

 • حفظ رطوبت: به عنوان یک نرم کننده عمل می کند و یکپارچگی سد طبیعی پوست را حفظ می کند. یک سد محافظ روی سطح پوست ایجاد می کند که از از دست دادن رطوبت جلوگیری می کند و قرار گرفتن پوست در معرض آلرژن ها و باکتری ها را محدود می کند.
 • بافت را بهبود می بخشد : محصول را ضخیم می کند که باعث افزایش بافت و ظاهر محصول بر روی پوست در هنگام استفاده می شود. باعث کاهش چربی محصول می شود.
 • پوست را نرم می کند: پوست خشک و پوسته پوسته شده را آبرسانی می کند و در نتیجه پوست را نرم می کند و آن را انعطاف پذیرتر می کند.
 • افزایش نفوذ: ساختار خارجی ترین لایه پوست را تغییر می دهد که باعث می شود مواد فعال راحت تر جذب پوست شوند که باعث می شود محصول استفاده شده موثرتر باشد.
 • محصولات مراقبت از پوست / لوازم آرایشی
 • افترشیو
 • ضد تعریق / دئودورانت
 • روغن حمام
 • اسپری مو، ژل، تونیک و لوسیون
 • صابون ها / پاک کننده ها
 • شامپو / نرم کننده
 • مرطوب کننده ها
 • لوازم آرایش
 • ناخن روب لهستانی
 • پودر / اسپری
 • ضد آفتاب ها
 • داروهای موضعی، احتمالاً شامل محصولات قیر
 • امولسیفایر و نرم کننده / روان کننده در OTC موضعی و داروهای تجویزی
 • عطرها
 • IPM
 • ایزوپروپیل تترادکونوات
 • اسید تترادکانوئیک 1- متیل اتیل استر
 • ایزوپروپیلیس میریستاس
 • ایزوپروپیل میریستاس
 • 1-متیل اتیل تترادکانوات
 • ایزوپروپیل استر میریستیک اسید
 • 1-متیل اتیل استر تترادکانوئیک اسید
 • 1-متیل اتیل تترادکانوات
 • ایزوپروپیل استر میریستیک اسید
 • ایزوپروپیل تترادکانوات
 • اسید تترادکانوئیک
 • 1-متیل اتیل استر
 • اسید تترادکانوئیک
 • 1 متیل اتیل استر
 • 1- تریدکان کربوکسیلیک اسید
 • ایزوپروپیل استر
 • بیزومل
 • Crodacol IPM

آیا ایزوپروپیل میریستات کومدوژنیک است؟

به همین دلیل است که تشخیص اینکه ایزوپروپیل میریستات کمدوژن است یا نه بسیار سخت است. برخی افراد قسم می‌خورند که صورتشان را به منطقه جنگی تبدیل می‌کند. برخی دیگر فکر می کنند که به ناعادلانه بدگویی شده است.

ایزوپروپیل میریستات چیست؟

ایزوپروپیل میریستات یک استر از اسید چرب میریستیک اسید است.

مزایای ایزوپروپیل میریستات: چه کاری برای پوست انجام می دهد؟

ایزوپروپیل میریستات دارای حس ابریشمی است که پوست (و مو) را نرم، صاف و لطیف می کند.

آیا ایزوپروپیل میریستات کومدوژنیک است؟

در حقیقت، دانشمندان آزمایشاتی انجام دادند تا ببینند آیا ایزوپروپیل میریستات کمدوژن است یا خیر. روی گوش خرگوش برخی از این آزمایشات می گویند که باعث ایجاد جوش می شود. تست های دیگر دقیقا برعکس را بیان کردند.

خط پایین

علم هنوز ثابت نکرده است که ایزوپروپیل میریستات کمدوژن است، اما بسیاری از ما هر زمان که از آن استفاده می کنیم جوش می زنیم. اگر پوست ترکیبی، چرب یا مستعد آکنه دارید، مراقب باشید!

--

--

copy writer

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store