“ไข่ต้ม”อาหารง่ายๆแต่ประโยชน์เกิดคาด

ไข่ต้มถือว่าเป็นอาหารที่สามารถทำได้ง่ายที่สุด เพียงใช้ระยะเวลารอน้ำเดือนและไข่สุก 4–6 นาที เราก็สามารถรับประทานไข่ต้มได้เลย แต่อาหารที่ทำง่ายๆนี้หลายๆคนมักจะมองข้ามประโยชน์ของมัน จึงทำให้อาหารประเภทนี้ถูกลืมหรือไม่นิยมรับประทานเสียแล้ว วันนี้เราจึงมากบอกประโยชน์ของไข่ต้มให้ทุกคนได้หันมากินกัน

ประโยชน์ของไข่ต้ม

1. ไข่ต้มเป็นอาหารที่รับประทานแล้วไม่อ้วน เพราะไข่ต้มมีไขมันน้อยแต่สามารถให้พลังงานเยอะมาก คนที่ชอบออกกำลังกายหรือคนที่กำลังลดน้ำหนัก ไข่ต้มเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการรับประทานในช่วงนี้

2. ไข่ต้มสุกอุดมไปด้วยสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายโปรตีน สังกะสี วิตามินเอ วิตามินบี 1 บี 2 บี 6 บี 12 วิตามินดี วิตามินอี ธาตุเหล็ก สังกะสี แคลเซียม ฟอสฟอรัส กรดโฟลิก เลซิทิน ลูทีน และซีแซนทีน ซึ่งสารอาหารเหล่านี้จะช่วยให้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก

3. ไข่ต้มช่วยสร้างกล้ามเนื้อและเนื้อเยื้อที่เสียหายไป การรับประทานไข่ต้มจึงนิยมอย่างมากกับนักเพาะกาย หรือใครที่ต้องการฟื้นฟูเนื้อเยื้อที่เสียหายไป

4. วิตามินเอ วิตามินดี และธาตุเหล็กในไข่ต้ม สามารถช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเราได้เป็นอย่างดี

5. ไข่ต้มสามารถช่วยป้องกันหรือรักษาโรคประสาทตาเสื่อมได้ การรับประทานไข่ต้มถือว่าเป็นการบำรุงสายตาอีกหนึ่งวิธีเช่นกัน

ไข่ต้มสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนู ไม่ว่าอยู่ในรูปแบบของอาหารอื่นๆ แต่สารอาหารในไข่ต้มก็จะคงอยู่ไม่สลายไปไหน สำหรับไข่ดิบถึงแม้จะมีประโยชน์มากกว่าไข่ต้ม แต่ไข่ดิบยังไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้อโรค จึงทำให้การรับประทานไข่ดิบเสี่ยงต่อการท้องเสีย หรือเป็นโรคอื่นๆตามมาได้อีกด้วย

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.