Postprawda, dziecko clickbaitu. O pułapce angażowania odbiorców mediów na poziomie emocjonalnym
Bartek Przybysz
31

Brawo i szacunek. W końcu coś rzetelnego na ten temat. Dodałbym jeszcze od siebie o roli błędów poznawczych w fabrykowaniu i szerzeniu się fejków i także o roli takich stron jak medium czy blastingnews.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.