Z “medium.com”,
Bartek Przybysz
1

No cóż… do tej pory na medium.com trafiałem tropiąc źródła fejków albo manipulacji. Nie przypomnę sobie teraz jakich konkretnie, nie były one aż tak istotne — ot jedne z wielu jakie pojawiają się każdego dnia... 
Dzisiaj prawda miesza się z fikcją, niestety tak to teraz wygląda. 
 Pomiędzy blastingnews a medium jest kolosalna różnica w jakości, ale czytelnik i tu i tu musi mieć świadomość, że to co czyta może być rzetelne, ale nie musi.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.