Interaksjonsdesign IxD

Jeg har laget diverse wireframes for Horgen. Disse viser layout og navigasjon på ulike sidetyper i nettsidestrukturen.

Dette er wireframen for hovedsiden. På toppen vil jeg ha et headerbilde, der det er et slideshow. Bildet vil bli endret ca hver 5 sekund. Under vil jeg ha menyen der brukeren kan navigere mellom de ulike sidene. Jeg vil under dette ha diverse hovedsaker som blir trukket frem på hovedsien, dette kan være sakene med mest klikk eller de Horgen selv ønsker på forsiden. På høyre side vil jeg ha en instagramfeed der bildene gården legger på instagram kommer opp, og brukeren kan bla nedover i eldre bilder. På bunn vil jeg lage en footer med diverse informasjon om gården og et meldingskjema så brukeren lett kan komme i kontakt med gården

Dette er en wireframe for en artikkelside. Her vil jeg beholde headerbildet, menyen og footeren for å ha en likhet mellom hovedsiden og artikkelsidene. Artikkelsiden vil ha en overskrift over hva temaet handler om, også selve teksen. Selve teksen vil jeg ha i en enkel font på hvit bakgrunn slik at det blir lettere for leseren å lese. Dette er fordi disse sidene vil inneholde mye informasjon, så derfor vil jeg at det skal være lettere å lese. I tillegg vil jeg ha tilhørende bilder på venstre side.

Dette er wireframe for bestillingskjema. Et bestillingsskjema er viktig for at kunden lettere skal komme i kontakt med Horgen, og at det blir lettere for horgen å ta tak i bestillinger. Slik at de ikke trenger mange telefoner frem og tilbake. Her vil jeg også beolde headerbildet, menyen og footeren. Bestillingen har en overskrift, og enkle bokser som enten blir huket av eller fylt ut. Bildene på høyre side vil være bilder som forklarer feks kjøttstykkene på kuene, slik at det blir lettere for kunden å forstå bestillingen.

Dette er en enkel wireframe på hvordan jeg ønsker at navigasjoen skal skje mellom de forskjellige sidene. I menyen som følger brukeren uansett hvilken side han er på, vil det komme en dropshadow ned fra de forskjellige hovedpunktene. Dette er den enkleste måten brukeren kan navigere, men det vil også være en smulesi slik at kunden kan trykke seg gjennom denne også. Denne smulestien ville hele tiden indikere hvor brukeren befinner seg.
Show your support

Clapping shows how much you appreciated Marcus Hassel’s story.