Sebuah Harapan Dibalik Lilin-lilin Kecil

Enam tahun lamanya aku menunggumu dalam suka-duka ku. 
Tak tahu kapan akan berakhir dan tak tahu kapan akan berlanjut. 
Pernah sekali aku membuang mata di balik lilin-lilin kecil itu, ku kira indah ternyata aku terbakar.
Sempat menangis aku menyesali dalam persembunyianku, sesekali tak kuat jika ku ingat lebar hatimu. 
Sepintas harapan ku tebar dalam setiap hembusan angin di tiupan lilin tahun ini. 
ada satu harapan kecil yang ingin ku bisikan kepadamu.

Akan ku tiup lilin ini bersamamu di setiap hari istimewa kita.

Sekilas harapan singkat yang ingin ku bisikan di telingamu. 
Selamat hari lahir pangeranku. 
11 April 2017.
Semoga selalu indah setiap jalan mu

Like what you read? Give Mardina a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.