Dvě nejdůležitější osoby webového projektu
Jan Řezáč
123

Podtrhuji, ale z vlastní praxe vím, že role “projektového manažera” jde outsourcovat vcelku dobře. Plním ji na projektu, kde kromě našeho týmu koordinuji developerskou firmu a další 2–4 freelencery.

A maká to. Rok po začátku práce, půl roku po spuštění a dalšího rozvoje.

I když během tvorby jsme měli některé přehmaty, které jsme si pro budoucí generace i sepsali: 
http://www.pabeni.cz/blog/jak-sladit-potreby-clenu-tymu

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.