Narzędzia, które pomogą Ci znaleźć pracę w IT
Katarzyna Rojewska
722

Bardzo przydatny zestaw narzędzi. Ja firmę gdzie obecnie pracuję — Codete znalazłem właśnie na Linkedine. Co ważne rekruter, który do mnie wtedy napisał to nie była osoba z fake’owym kontem, która wysyłała oferty do każdej osoby z jakimkolwiek doświadczeniem programistycznym. Oferta była fajnie spersonalizowana, a wg mnie w przypadku rekrutacji przez Linkedin to jest najważniejsze.

Like what you read? Give Marek Dzimra a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.