Zabudnite na univerzálne pravdy v online marketingu

V ktorý deň mám posielať newsletter? Za koľko mám promovať statusy na Facebooku? Aký budget mám mesačne minúť na AdWords? S týmito a podobnými otázkami sa stretávam pravidelne, keď niekde prednášam. Väčšina tých, ktorí otázku položili, čaká, že im prezradím tajomstvo, ktoré im okamžite zlepší biznis.

Moja štandardná odpoveď na takéto otázky je, že to záleží od projektu. Štandardné býva aj ich sklamanie po takejto odpovedi. Čakali konkrétnu odpoveď na konkrétnu otázku a dostali toto.

Rovnaké sklamanie zažívajú ľudia, aj keď si prečítajú na blogu case study a rozhodnú sa ňou inšpirovať. V článku firma zmenila na svojom webe farbu tlačidla z modrej na červenú a predali vďaka tomu o 50% produktov viac. Keď to skúsia čitatelia článku na svojom webe, vo väčšine prípadov sa nestane nič, v tom horšom sa miera prekliku ešte zníži.

Rozumiem tomu, prečo sa ľudia pýtajú takéto otázky aj prečo sú populárne takéto univerzálne odporúčania. Veď načo by som sám skúšal všetko možné, keď sa môžem rovno inšpirovať inde. Takto to ale nefunguje.

Keď vám niekto povie, že ideálny čas na posielanie newsletterov je v pondelok o deviatej alebo že tlačidlá v e-shope by mali byť zelené, tak to neberte ako písmo sväté. To čo funguje jemu, nemusí predsa fungovať vám. Pravdepodobne máte úplne inú cieľovku ako on, často v inej krajine, v inom segmente a s iným rozpočtom.

Online marketing nie je založený na dogmách, ktoré sú nemenné. Vždy si musíte všetko otestovať na svojom webe, svojich zákazníkoch a v našich podmienkach. Ak chcete počuť od odborníka konkrétne rady a riešenia, tak mu musíte dať dostatok dát a času, aby vedel vyhodnotiť stav, v ktorom sa nachádzate.

Case studies by vám mali slúžiť ako zdroj inšpirácie a nie ako návod, ako robiť marketing. Rady odborníkov by vás mali nasmerovať správnym smerom, ale vždy ich vnímajte ako všebecné odporúčania, ktoré vo vašom prípade môžu aj nemusia platiť.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.