Vi står nå i den største krisen vi har vært i siden andre verdenskrig og verden har stoppet opp. Hvordan krisen håndteres avhenger av den enkelte lands sin ledelse. I 2015 advarte Bill Gates om at vi har brukt for mye tid på å forberede oss på atomkrig og altfor lite på en epidemi, han fryktet at det ville komme et nytt virus som spanskesyken hvor 30 millioner mennesker døde (15 000 i Norge).

Denne krisen er en god test på hvor tilpasningsdyktige vi er både som samfunn, individer og organisasjoner. Hvordan reagerer vi når landet stopper opp, grensene blir lukket, vi må jobbe hjemmefra og får ikke lov til å dra på hytta mens helsesektoren jobber døgnet rundt? …


Mange selskaper investerer i en ny IT plattform, målet med ny IT plattform er å skape nye tjenester på en raskere og bedre måte. En ny IT plattform vil sannsynligvis gjøre at IT vil kunne gå fra å levere ny funksjonalitet to ganger i året til flere ganger om dagen. Men hva med resten av organisasjonen? Hvis organisasjonen skal evne å kapitalisere på IT plattform investeringen må resten av organisasjonen være med. Forretning må være samkjørt og jobbe i samme hastighet som utviklings teamene.

Markedet endrer seg så fort at for å holde tritt må vi endre gamle prosesser og arbeidsmåter. Ifølge Gartner krever digital forretning en endring fra prosjekt- til produktorganisering. En produktbasert organisasjon vil kunne levere raskere, forbedre kundeopplevelse, redusere interne gnisninger og være mer fleksibel. …


5 years ago I attended a leadership training program for women in Tech. I learned many life lessons during this programme but the one I remember vividly was “If you have a bad boss, leave!”, and as the popular saying goes “ employees don’t quit their jobs, they quit a boss.”

Bad management is often caused by a person being inadequate for a leader position. We do know, however, that a bad manager is not the only reason people leave, a recent study of why people left Facebook found that they left when their job wasn’t enjoyable, their strengths weren’t being used, and they weren’t growing in their careers. …


“The pace of change has never been this fast, yet will never be this slow again.” Justin Trudeau stated in his speech at the World Economic Forum in Davos 2018.

A change is often filled with dread, excitement and expectations. It’s exciting because it’s something new and you never know how people are going to react. In general people don’t like to change but sometimes a change is welcome. Especially if people understand why they have to change. Resistance to change, however, can manifest itself in many ways.

In a recent survey Shifter looked at innovation and the ability to change according to customer needs’ in Norwegian companies. One of their key findings was that top management commitment was a prerequisite for success. …


Jeg jobbet i flere år som prosjektleder for smidige Lean Startup prosjekter, vi hadde det skikkelig gøy i vår Lean Startup boble, vi jobbet i tverrfaglige team og utviklet løsninger i tett samarbeid med brukerne.

Utfordringene begynte da vi stakk hodet ut av boblen og måtte forholde oss til tradisjonell PMO, finans eller drift, som jobbet i henhold til helt andre prosesser og tidsperspektiver.

På Gartner konferansen i fjor var det store budskapet at bedrifter må utvikle en smidig organisasjonskultur for å holde tritt med teknologiutviklingen. Endelig! Tenkte jeg.

Men hva slags forutsetning har CFO eller HR for å forstå hvordan en skal jobbe annerledes i en smidig organisasjonskultur? Det er her Enterprise Agility eller smidig organisasjon, om du vil, kommer inn. …

About

Mari Blikom

Agile Coach in Expleo Norway, passionate about Enterprise agility and digital transformation.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store