• zatím si připadám jako úchyl nebo hodně divnej jedinec
  • potkal jsem celkem 3 lidi s rouškou na ulici
  • potkal jsem dalších asi “sto” lidí bez roušky, kteří se na mne dívají jako na magora 😂
  • v obchodně s potravinami se mi lidi vyhýbali z cesty, takže si můzu v pohodě a v klidu vybrat zboží z regálu 😂
  • jedna starší paní, když mne viděla, vyjekla, řekla cosi o Ježíšovi a raději se mi klidila z cesty, takže zase jsem měl nějak prostor pro sebe
  • potkal jsem hromadu lidí, kteří mají roušku nasazenou v autě
  • fakt se v tom mlží brýle 😂
  • jediný, kdo roušku ocenil, byly prodavačky v obchodě
  • takže nyní zatím na maloměste jsem s rouškou namísto zodpovědného spíše za debila nebo člověka s leprou 😂

Marian Kadlec

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store