Dlaczego Ukraina przyciąga zagranicznych przedsiębiorców?

Krążą pogłoski, że Ukraina będzie następnym startup-hubem w Europie. Więc dlaczego Ukraina przyciąga coraz więcej zagranicznych przedsiębiorców? Istnieje kilka ważnych powodów, aby zacząć działalność na Ukrainie, w szczególności: niska stawka podatkowa, koszty pracy i materiałów, a także ceny wynajmu mieszkań.

Ale zróbmy krok w tył. Ten postradziecki kraj jest odłączony od handlu międzynarodowego od wielu lat; tylko niewiele wiadomo na temat tego kraju. Zacznijmy więc od geografii: Ukraina jest drugim co do wielkości obszaru krajem w Europie. Ma korzystne położenie geograficzne (między Europą i Azją, między Północą a Południem Europy) oraz bezpośrednią granicę z Unią Europejską. Ukraina zajmuje strategiczną pozycję w Europie Środkowej i Wschodniej, ponieważ leży na północnym wybrzeżu Morza Czarnego i Azowskiego, na skrzyżowaniu głównych szlaków komunikacyjnych z Europy do Azji oraz z krajów skandynawskich do regionu Morza Śródziemnego.

Dlaczego warto rozważyć inwestowanie w Ukrainę lub utworzenie spółki w tym kraju? Spójrzmy na główne powody takiego stanu rzeczy:

1. Ukraina ma wysoki poziom wykształcenia z licznymi naukowcami, którzy pracują w środowisku akademickim. Na milion mieszkańców przypada ponad 2 tysięcy naukowców i inżynierów. Badanie na temat konkurencyjności Ukrainy wykazało, że należy ona do 3% najbardziej wykształconych narodów w świecie (wśród 133 krajów).

2. Ukraina ma największy i najszybciej rozwijający się rynek IT w Europie. Ukraińskie usługi IT oraz centra Badań i Rozwoju są znane na całym świecie ze swojej jakości i szybkości. Obecnie branża IT wynosi 3% PKB Ukrainy.

Przedsiębiorca, inwestujący w Ukrainę, ma przewagę ze względu na ogromną liczbę dostępnych talentów technicznych.

3. Płace na Ukrainie są znacznie niższe, niż w krajach wysoko rozwiniętych. Wiele firm zagranicznych zrobiło już krok do przodu i przeniosło swoje działy produkcyjne do Ukrainy, co w ostatecznym rozrachunku znacznie obniżyło koszty pracy.

4. Ukraina ma wiele bogactw naturalnych (węgiel, rudy żelaza, manganu, siarki, rtęci, tytan, uran, granit, marmur, minerały, gips, tynki, itp), oraz dobrze rozwiniętą infrastrukturę górniczą i transportową. 30% czarnej ziemi całego świata znajduje się na Ukrainie, a to stwarza wyjątkową okazję do rozwoju działalności rolniczej.

5. Ukraiński podatek od osób prawnych i podatek dochodowy dla osób fizycznych jest jednym z najniższych w Europie. Ponadto, istnieje możliwość zarządzania firmą przy korzystaniu z podatku liniowego w wysokości 5%.

Ostatnio, z powodu niestabilności politycznej na Ukrainie, wielu potencjalnych inwestorów podchodzi do tematu ostrożnie. Jednak, jako potencjalny inwestor, rozważmy następujący fakt: cena waluty krajowej spadła, właściwie obniżając ceny inwestycji zagranicznych.

Ponadto, pojawiło się wiele pozytywnych zmian: powstało kilka organów regulacyjnych, w tym Narodowa Policja, Narodowe Biuro Antykorupcyjne oraz Narodowa Agencja do spraw Przeciwdziałania Korupcji. Zmiany te już przyniosą imponujące rezultaty i rysują szczegółowo pozytywne perspektywy na przyszłość Ukrainy.


Mam nadzieję, że w tym artykule udało mi się przekonać was do rozpoczęcia poszukiwań możliwości na Ukrainie. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat prowadzenia działalności gospodarczej na Ukrainie, proszę zostańcie z nami! Wkrótce napiszę w swoim blogu o tym, jak stworzyć sp. z o. o. (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością).

A single golf clap? Or a long standing ovation?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.