Mała dziewczynka

Emilka
Feb 7, 2022

--

Raz żyła sobie mała dziewczynka o imieniu zosia i bardzo lubiła

Sfojego psa Popik i ona wuaśñe miała wyruszyć wy porusz do ameryki bo ona bardzo lubiła

zwieźenta a jej ulubione zwieźe to wilk i wuaśnie dusz była noc czekają i czekają i dusz zasneła i jak sieł

obudziła to była dusz wy samoloće ale on być jakoś dzieci sny Zosią była jakoś zi dzieciwiona

Just byli na miejscu ale nie wy amerce i Popik ale polikowi się spodobało i zobaczyli

Jakousi para mi de i zosia tato mamo popis zobaczcie tam jest jakaś piramida powiedziałua

Zoysia weszli do piramidy tam były mumie i pa Jonki apotem kszykneua Zosią my je stesimy wy Egipcie.

Strona dodana do katalogu https://katalog.mistrzu.com/

--

--