ՎԵՐՆԱԳՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐ

1.Լուրային վերնագիր

2.Բառախաղ

3.Ուղիղ խոսք

4.Թվով վերնագիր

5.Բլոգային վերնագիր

6.Ստահոդ վերնագիր

1. Նարգիզի շլացուցիչ համերգը Հայաստանում
2. Առվի ափին աճեց «Նարգիզը»
3. Նարգիզ Զակիռովա. « Հայ հանդիսատեսը երբեք չի ձանձրացնում» 
 Երգչուհու համերգները շարունակական բնույթ են կրելու
4. Նարգիզի 10%-ը ՝ դաջվածքներ
5. Ինչպես աննկատ մտավ շոուբիզնես
6. ՇՏԱՊ!!!! Երգչուհին մահամերձ է

Like what you read? Give Մարիաննա Հակոբյան a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.