Το κλείδωμα της πόρτας.

Βάσει του τέταρτου αξιώματος, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί όταν αποκαμωμένος από σκέψεις τύπου «είμαι βέβαιη/ος ότι είδα για x φορά πως το μάτι της κουζίνας είναι όντως κλειστό;» παίρνεις τη γενναία απόφαση να κλείσεις την πόρτα (yolo) και να κλειδώσεις (ουπς). Το επόμενο challenge είναι να βεβαιωθείς ότι κλείδωσες όντως 4 φορές. Προφανώς ξεκλειδώνοντας και ξανακλειδώνοντας την πόρτα. Άντε, και μια τελευταία φορά αφού έχεις φτάσει στην είσοδο της πολυκατοικίας και δεν μπορείς να βγεις απ’ την πόρτα αν δεν ανέβεις ξανά για μια τελευταία (;) ματιά.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Marianna Tanagia’s story.