Cách trả lời câu phỏng vấn tiếng anh nổi tiếng

Cách trả lời câu phỏng vấn tiếng anh nổi tiếng

Sắp tới bạn có lịch phỏng vấn tiếng anh vị trí kế toán, vị trí bán hàng, vị trí lễ tân.. bạn đang rất lo lắng không biết mình có tự tin trả lời những câu hỏi mà nhà tuyển dụng đưa ra không với vốn tiếng anh hạn chế của mình. Dưới đây mình sẽ tự tổng hợp một số câu hỏi và trả lời phỏng vấn tiếng anh thông dụng nhất

>> Trả lời 2 câu hỏi cơ bản khi phỏng vấn tiếng anh

Tell me a little about yourself

Hãy nói sơ qua cho tôi nghe về bản thân của anh/chị.

I’ve always liked being balanced. When I work, I want to work hard.

Tôi luôn luôn muốn ở trạng thái cân bằng. Khi tôi làm việc, tôi muốn làm việc chăm chỉ

And outside of work, I like to engage in my personal activities such as golfing and fishing.

Và khi không làm việc, tôi thích tham gia vào các hoạt động cá nhân của tôi chẳng hạn như chơi gôn và câu cá.

What are your strengths?

Thế mạnh của anh/chị là gì?

I believe my strongest trait is my attention to detail.

Tôi tin rằng điểm mạnh nhất của tôi là sự quan tâm của tôi đến từng chi tiết.

This trait has helped me tremendously in this field of work.

Đặc trưng này đã giúp tôi rất nhiều trong lĩnh vực này.

.

5Cn�P�g�

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Maria Olala’s story.