cách học tiếng anh cho người mới bắt đầu

Vai trò của tiếng anh ngày càng quan trọng trong công việc cũng như trong cuộc sống. Tuy nhiên bạn lại cảm thấy hơi khó khăn trong việc học tieng anh cho nguoi moi bat dau. Dưới đây sẽ là một vài cách hay dành cho bạn tham khảo trong việc học tiếng anh. Hy vọng nó sẽ giúp ích cho các bạn.

  1. Ngữ pháp là điều kiện cần.

Đối với những người mới học tiếng anh thì việc đầu tiên đó là bạn nên học ngữ pháp để nắm rõ những quy tắc ngữ pháp căn bản trong tiếng anh. Bắt đầu việc học tiếng anh bằng các thì cơ bản, các cấu trúc thường dùng. Việc hoc tieng anh cho nguoi moi bat dau sẽ không phức tạp và khó như bạn nghĩ, bạn chỉ cần nắm chắc những qui tắc ngữ pháp căn bản là có thể sử dụng tiếng anh rồi. Sau đây Aroma xin chia sẻ với các bạn cách dùng mệnh đề quan hệ trong tiếng anh.

I, Mệnh đề quan hệ.

Mệnh đề tính từ hay mệnh đề quan hệ được đặt sau danh từ nó bổ nghĩa được nối bằng các từ quan hệ : Who, whom, which, that, whose.

Who : dùng làm chủ ngữ, thay thế cho danh từ chỉ người.

Vd: the women who/that is standing over there is my sister.

Whom: dùng làm tân ngữ thay thế cho danh từ chỉ người.

Vd: I know the boy whom/that spoke to.

Which: dùng làm tân ngữ hoặc chủ ngữ thay thế cho danh từ chỉ vật.

Vd: she works for the company which/that maks cars.

Whose: dùng để chỉ sở hữu cho danh từ chỉ người hoăc vật đứng trước.

Vd: the girl whose photo was in the paper lives in our street.

John found a car whose left the leg/the leg of which was broken.

A, mệnh đề quan hệ hạn định.

Dùng để bổ nghĩa cho danh từ đứng trước. Nếu bỏ đi mệnh đề chính sẽ không rõ nghĩa.

Vd: I saw the girl. she help us last week

  • I saw the girl who/that help us last week.

Trong mệnh đề quan hệ hạn định that có thể dùng thay cho who, whom, which.

B, mệnh đề quan hệ không hạn định.

Dùng để bổ nghĩa cho danh từ đứng trước, là phần giải thích thêm. Nếu bỏ đi mệnh đề chính vẫn rõ nghĩa. Mệnh đề này thường được tách khỏi mệnh đề chính bằng dấu “,”.

  1. Tìm nơi hướng dẫn học tiếng anh.

Nếu bạn cảm thấy quá khó khăn trong việc tự hoc tiếng anh cho người mới bắt đầu thì việc tìm một trung tâm tiếng anh để theo học sẽ là một ý kiến hay dành cho bạn. Aroma hiện đang mở rất nhiều lớp học tiếng anh dành cho người mới bắt đầu.Với sự khác biệt và chuyên nghiệp của mình, Aroma sẽ là nơi lý tưởng giúp bạn theo đuổi con đường học tiếng anh

Nội dung khác liên quan:

Trung tâm tiếng anh tại hà nội

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Maria Olala’s story.