Học anh văn giao tiếp qua các tình huống giao tiếp trong cuộc sống

Học anh văn giao tiếp qua các tình huống giao tiếp trong cuộc sống

Học anh văn giao tiếp là yếu tố quan trọng và cần thiết giúp cho các bạn có được cơ hội làm việc tốt sau này. Bởi với sự phát triển và hội nhập ngày càng cao nên nhu cầu ngoại ngữ ngày càng tăng lên. Do đó việc học tiếng anh cũng cần được đặt lên cao.

Hiện nay có rấ nhiều hình thức để học tiếng anh như học trực tuyến, học trên lớp hay tìm gia sư… Dù với hình thức học như thế nào thì để học tiếng anh giao tiếp hiệu quả không gì bằng việc thực hành thường xuyên và sự ý chi, quyết tâm ở bản thân mỗi người. Vì trong quá trình học tiếng anh sẽ có nhiều khó khăn, vất vả nên chắc chắn bạn sẽ phải thực sự quyết tâm để vượt qua chúng.

>> Trung tâm học tiếng anh

Bạn nên vừa học vừa tiến hành thực hành thường xuyên để củng cố và rèn luyện kiến thức mà mình học được vừa để phát huy, rèn luyện sự tự tin và các kỹ năng trong giao tiếp. Ngoài ra việc thực hành giúp bạn sẽ phát huy được thế mạnh và hạn chế những điểm hạn chế. Muốn như vậy bạn nên tiến hành giao tiếp với những người có trình độ chuyên môn cao để học hướng dẫn và giúp đỡ mình.

Dưới đây là một số tình huống giao tiếp trong cuộc sống bạn có thể tham khảo và từ đó hi vọng sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình học tiếng anh.

1.Tình huống trong nhà hàng

Dưới đây là một số mẫu câu thông dụng:

-How many persons are there in your party, sir?

Thưa ông, nhóm của ông có bao nhiêu người?

-I’ll show you to your new table.

Tôi sẽ đưa ông đến bàn ăn mới.

-I’m afraid that area is under preparation.

Rất tiếc là khu vực đó vẫn còn đang dọn dẹp.

-I’m afraid that table is reserved.

Rất tiếc là bàn đó đã được đặt trước rồi

-I’m afraid we cannot seat you at the same table. Would you mind sitting separately?

Rất tiếc là chúng tôi không thể xếp các ông ngồi chung một bàn. Quý ông cảm phiền ngồi riêng nhé.

2. Trong rạp chiếu phim

-I can’t see because of the person in front of me

Tôi không nhìn thấy gì cả vì người ngồi trước chắn hết rồi

-It was an interesting film, wasn’t it?

Đó là 1 bộ phim hay, đúng không?

-What time will it end?

Mấy giờ hết phim?

-It was a touching movie

Đây là bộ phim cảm động

-Who is the actor playing the professor?

Diễn viên nam đóng vai giáo sư là ai?

-He is one of the greatest actors in America

Anh ấy là 1 torng những diễn viên nam xuất sắc nhất của Mỹ

-Have you seen “Titanic”?

Anh đã xem phim “Titanic” chưa?

Như vậy để học anh văn giao tiếp bạn hãy thực hành thường xuyên nhé. Chắc chắn việc thực hành sẽ đem lại nhiều ích lợi cho bạn đó. Chúc bạn thành công trong cuộc sống và công việc.

Tham khảo them:

Giá sư tiếng anh tại Hà Nội

r-buttS�1��/c

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.