Mellemkrigstiden

Mellemkrigstiden var perioden mellem 1. Verdenskrig og 2. Verdenskrigen. Mere præcist var det fra år 1918–1939. Tiden opdeles i to dele. Den første tid var fra år 1918 til Wallstreet-krakket i 1929. Den første tid var præget af optimisme og håb. Tiden efter varede fra år 1929 til udbruddet af 2. Verdenskrigen i 1939. Den tid var præget af frygten for en ny krig og følgerne af den økonomiske krise. Overordnet set blev tiden et opgør med det gamle og der blev derfor eksperimenteret en hel del på mange punkter af samfundet.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Marika Hvoldal Kristensen’s story.