Onnistunutta operointia — turvallista hyppylentotoimintaa

Talven aikana kirjoittelin ylös ajatuksiani hyppylentotoiminnasta. Yritin alleviivata, että hyppääminen ja hyppylentotoiminnan järjestäminen ovat kaksi eri asiaa, jotka molemmat vaativat turvallisuudenhallintaa. Tähän pohdintaan minut oli ajanut tekeillä ollut hyppylentotoiminnan ohjetyö (osa Trafin harrasteilmailun turvallisuusprojektia). Tekeillä se on edelleen, tosin selkeämmällä pohjalla, EASA:n part-NCO-sääntelyn viitoittamalla tiellä.

Tulevassa ohjeessa ei kerrota hyppääjälle lentäjän tekemisistä ja lentäjälle hyppääjän tekemisistä. Siinä rakennetaan pohjaa turvallisuudenhallinnalle. Turvallisuutta hallitaan ymmärtämällä roolit ja vastuut. Ne määrittelee organisaatio, joka koordinoi hyppääjän, lentäjän ja lentolaitteiden toimintaa.

Part-NCO on kokoelma minimivaatimuksia, joilla pyritään elokuusta 2016 lähtien varmistamaan alin turvallisuuden taso. Itse haluan nähdä loppukesää pidemmälle suomalaisen laskuvarjohyppäämisen tulevaisuuteen. Tarjoan myös teille näkymän, jonka menestysmahdollisuuksia saatte arvioida. Olkaa hyvät, Ehdotus hyppylentoturvallisuudesta ja ohjetyön jatkosta, julkaistu 30.1.2016.

Avasin dokumentin kommentteja varten, sinne voi siis kirjata huomioita ja kysymyksiä. Argumentointiriman asetan siten, että tämäntyyppinen mielipide jää sen alle: Ei onnistu, koska ei onnistu ja koska olet väärässä.

P.S. Jos aihepiiri kiinnostaa enemmänkin, voit lukea myös Tommin ajatuksia laskuvarjohyppäämisen tulevaisuudesta.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.