Կարճամյա սերը

Ամառ էր։Մարգո Ջարդինը շատ հմայիչ և հետաքրքիր մարդ էր։Պայծառ առավոտ օր էր,և նա որոշեց գնալ զբոսանքի։Նա շատ ամաչկոտ անձնավորություն էր։Մարգոն սիրում էր գիրք կարդալ և հետաքրքրվեր հայտի մարդկանցով։Նա մի տեղ ուներ որտեղ սիրում էր գնալ։Հենց այդ նույն օրը Մարգոն վերցրեց իր գիրքը և ուրս եկավ տնից։Նա քայլելով հասավ այդ տեղը։և այնպես եղավ որ միայն մի տղայի մոտ տեղ կար ,և նա ամաչելով նստեց այդ տղայի մոտ։Դանիելը նունպես սիրում էր կարդալ գրքեր հայստնի նկարիչների մասին։և աընպես ստացվեց,որ նրանք ծանոթացան և սկսեցին շփվել։Մարգոն միանգամից սիրահարվեց և կարծում էր,որ նա իր սրտում միակն է լինելու։Դանիելը մի անգամ հրավիրեց Մարգոյին զբոսնելու։Նրանք շատ լավ անցկացրեցին ժամանակըև դա Մարգոյի ամենալավ օրն էր իր կյանքում և այդ օրը Դանելը Մարգոյին ասաց մի բան և ասաց որ Մարգոն չմոռանա դա,այդտեղից առաջացել էին Մարգոյի կասկածները։Դանիելը այդ օրը իրան մի քիչ տարօրինակ էր պահում և Մարգոն կասկածեց։ՈԻ մի անգամ Դանելի պայուսակը պատահական ընկավ ,երբ Մարգոն փորձեց օգնել հավաքել,նա վերցրեց մի թուղթ,որի մեջ նշված էր որ Դանելը տառապում է <Արյան քաղծկեղից >։Նա տեսնելով ապշեց։ ՈՒ հետո Դանիելը պատմեց իր անբուժելի հիվանդության մասին։Մարգոն փորձեց շեղել Դանելին,որպեսզի նա այդ նույն փորձությունը չանցկացնի։Դանելը ճանապարհեց Մարգոյին տուն։Հաջորդ օրը Մարգոն անընդհատ զանգում էր Դանելին,բաըց չգտավ նրան։ Անցավ 1 շաբաթ։Մարգոն իմացավ Դանելի մահի մասին և չէր դիմանում դրան։

Անցավ 3 ամիս

Մարգոն ամեն օր գնալով այդ նույն տեղը մտածում էր Դանելի մասին և փորձում էր իր մեջ ուժ գտնել և սկսել նոր կյանք,բայց նա չէր կարողանում մոռանալ նրան և նա հիշեց Դանիելը ասածը < Կըանքը շարունակվում է և դու պետք է վայելես դրա ամեն մի վայրկյանը>։

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.

Responses
The author has chosen not to show responses on this story. You can still respond by clicking the response bubble.