Je krijgt waar je voor betaalt, zeggen ze wel eens. Of: goedkoop is duurkoop. Of, if you pay peanuts, you get monkeys. Allemaal goed advies en vaak is het waar.

Het is alleen niet waar dat je al je spraargeld moet uitgeven aan een goede website.

Er zijn veel webdesigners die misbruik maken van je onwetendheid en exorbitante tarieven in rekening brengen voor hun eigen gewin.

Ze verblinden je met jargon en flitsende code-termen.

Accepteer dat niet!

Voor de meeste kleinere sites is de prijs de afgelopen decennia flink gedaald. Dat komt omdat er nu goede templates en platformen beschikbaar…


Als ondernemer hebben we verschillende verantwoordelijkheden en als je ziek bent heeft dat best grote consequenties. Maar er is er een die ingrijpende, langdurige effecten heeft op je bedrijf. Het heet het “Ekster-syndroom”. Ook wel de ‘glimmende dingen ziekte’ genoemd. In het Engels wordt dit “Shiny object syndrome” genoemd. Als je daar last van hebt dan wordt het tijd om actie te ondernemen als je wilt dat je onderneming slaagt.

Als je het goed bekijkt dan is dit Ekster-syndroom eigenlijk een afleidingsziekte en het raakt vaak online ondernemers omdat deze unieke kwaliteiten bezitten. Online ondernemers zijn over het algemeen zeer…

Marjan Crabtree

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store