Wat
Het faciliteren en realiseren van stroomversnelling op de arbeidsmarkt en in het onderwijs waarbij Leven Lang Ontwikkelen in combinatie met het bereiken van sociale en duurzame doelen centraal staat.

De SDG’s (Sustainable Development Goals = duurzame ontwikkeldoelen van de VN) vormen hierbij onze verbindende richting en doel om op een duurzame manier kwaliteit van leven te verhogen.

Wij werken op pragmatische, innovatieve manier samen en verbinden praktijk, wetenschap en beleid. Hierbij hebben we contacten van burger tot aan politiek.

Focus
We willen een praktische bijdrage leveren aan de ontwikkeling en het innoverend vermogen van mensen en organisaties. Onder andere door…


Dank Arnoud Boot voor uitnodiging om op 15 januari 2020 aanwezig te zijn bij de presentatie van het WRR rapport ‘Het betere werk, de nieuwe maatschappelijke opdracht’.

Klik op de volgende link om de video te zien die werd afgespeeld: video


Onderwijs 2030. Hoe omgaan met teruglopend aantal studenten en flexibilering was de vraag. Common Ground: samen tot oplossingen komen in communities van vakmanschap en innovatie. Samen leren ontwikkelen centraal.

Dit was een goed georganiseerde dag waar Marjolein Hins namens OntwikkelRijk (en SDG Facilitators) aanwezig was om mee te denken en haar kennis en ervaring met Collectief Ontwikkelen te delen.

#LevenLangOntwikkelen #CollectiefOntwikkelen #OntwikkelRijk #SDG17
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap


Het nieuwste boek van Herman Wijffels, over een economie voor mens en aarde. Een aanrader, lekker helder, goed leesbaar.

Mascha van der Graaff en Marjolein Hins waren gast bij de boekpresentatie met panel o.l.v. Wilma de Rek met Anne-Marie Rakhorst, Irene van Staveren, Peter Blom & Arnoud Boot.

#OntwikkelRijk #SDGs #NLSDGs #SDGFacilitators


Op 10 oktober 2019 hebben we met een zaal vol geïnteresseerden gekeken naar en gedachten uitgewisseld over de prachtige film ‘Normal is over’ van Renee Scheltema. Bij a.s.r. in Utrecht op uitnodiging van a.s.r., MaatschapWij en New Financial Forum.

Een treffende kijk op nu en hoopgevende, andere kijk op onze toekomst en hoe daaraan duurzaam kan worden bijgedragen.

Met dank aan Willem Vreeswijk voor de organisatie en uitnodiging!

#NormalIsOver #DuurzameDialoog

Marjolein Hins

Advisor-procesleader, who brings overview, network and collaboration for creating innovation and impact. Experienced in collaboration and (culture) change.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store