Tulevaisuudessa auton omistaminen on yhtä tyhmää kuin nytkin
Janne Jääskeläinen
41

Auton tärkein ominaisuus on tietenkin punainen väri. Niin ja sokeriton puolukkapuuro = hyvvää! ;)

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Marjut Pietarlehto’s story.