Աշխատավարձ և աշխատակազմի կառավարում KORP (խմբ. 3.1 Հայաստանի համար) ծրագրի աշխատասեղան

1С: Աշխատավարձ և Աշխատակազմի Կառավարում 8 KORP

Աշխատավարձ և աշխատակազմի կառավարում KORP (խմբ. 3.1 Հայաստանի համար) ծրագիրը նախատեսված է փոքր ու մեծ ձեռնարկություններում, ձեռնարկությունների խմբերում և հոլդինգներում աշխատակազմի կառավարման, կադրային հաշվառման և աշխատավարձի հաշվարկման ավտոմատացման համար։

Ֆունկցիոնալ հնարավորությունները


Ընկերության կողմից մարդկային ռեսուրսների կառավարման քաղաքականության իրականացում՝

8


Աշխատակազմի հետ աշխատանքային կարգավորման գործընթացների իրականացում

— Աշխատանքի անվտանգության պայմանների պահպանում 
 — Կադրերի հաշվառում և հաստիքացուցակի վերլուծություն 
 — Ատեստավորում 
 — Աշխատանքային հարաբերություններ՝ այդ թվում կադրային գործավարություն 
 — Աշխատակազմի աշխատավարձի հաշվարկ 
 — Աշխատակազմի հետ փոխադարձ հաշվարկների կառավարում՝ ներառյալ ավանդագրումները 
 — Օրենքով սահմանված հարկերի և աշխատավարձից կատարվող հատկացումների հաշվարկ 
 — Ձեռնարկության ծախսերում հաշվեգրված աշխատավարձի և հարկերի արտացոլում


Աշխատակազմի հետ աշխատանքի էֆեկտիվության վերլուծություն

— Ընկերության աշխատակազմի որակի և աշխատանքի էֆեկտիվության գնահատում 
 — Աշխատակազմի կառավարման ցուցանիշների էֆեկտիվության գնահատում
 — Աշխատավարձին ուղղված ծախսերի վերլուծություն և կառավարում
 — Ցուցանիշների մոնիտորինգ և կառավարչական որոշումների օպերատիվ ընդունում

Ծրագրի դեմո ցուցադրության համար կապվեք մեզ հետ այս հղումով՝ https://infoexpert.am/

Իմացեք ավելին՝ հետևելով մեր հոդվածներին