Адаптирана матрица на М.Портър
при избора на комуникационна стратегия от банка

В адаптираната матрица на М.Портър при избора на комуникационна стратегия от банка се очертаватчетири квадранта. В първия квадрант се пресичат ниските издръжки на банката с приложението на продуктите на широк периметър или пазар.

Новини от страната и чужбина

Илона Станева, директор “Маркетинг и реклама” във Fibank: За да бъдеш разбран, трябва да говориш
 Ексклузивно: Симитли и Струмяни пред фалит и още общини от Югозапада
 Фалшивите фанфари създадоха фалшиви очаквания и фалшиви новини за България от Русия
 Мнения на хора използвали Вимакс

Това се прави от голяма банка и чрез тези действия тя утвърждава лидерската си роля на пазара. Затоваследва да работи върху своя имидж и да приложи стратегия № 1 — комуникационна стратегия за популяризиране на банката.Във втория квадрант продуктите се предлагат също на голям по размери пазар, но те са диференцирани за конкретна клиентела и тук ясно се очертава сблъсък с конкурентни банки при предлагане на сходни продукти.

Затова в областта на комуникационната стратегия е необходимо да
се откроят качествата на продукта и чрез реклама и лични продажби да се насърчи неговата реализация. Предложението е да се приложи
стратегия № 2 — интегрирана стратегия с превес на насърчаване на продажбите. В третия квадрант пазарът е специализиран, тесен и
предлагането на продукти е ограничено, но и издръжката на банката е ниска, тъй като това не са скъпи продукти, а са предназначени за широка консумация. Между банката и клиентите има тесни връзки и не се изисква допълнително стимулиране нито на продукта, нито на клиента. По‐скоро е необходимо да се приложи стратегия за запазване
добрия имидж на банката с акцент върху връзките с обществеността и може би по‐специално с използване на корпоративния PR. В този случай предложението е да се приложи стратегия № 3 ‐ интегрирана стратегия с превес на популяризиране на банката. В четвъртия квадрант се пресичат тесен пазар със специализирани продукти за конкретна аудитория. Затова би било удачно да се насърчи покупката с
приложение на реклама и директен маркетинг.

Това е най‐характерното за стратегия № 4- комуникационна стратегия за насърчаване на продажбите. Матрицата „продукти‐пазари” на И.Ансоф също може да бъде допълнена и обогатена чрез вмъкване на елементи от комуникационната стратегия, защото всяко едно отношение между банка и потребители в релацията „продукти‐
пазари” е съпроводено с конкретни действия, произтичащи от взетите решения в областта на комуникациите.