Комуникационни стратегии според
стратегическите цели на банката

Комуникационни стратегии според стратегическите цели на банката
Чрез комуникациите клиентите получават информация от една страна за самата институция, а от друга за представяне и насърчаване продажбите на определени продукти и услуги. В този аспект могат да се обособят стратегиите:

Новини от страната и чужбина

Илона Станева, директор “Маркетинг и реклама” във Fibank: За да бъдеш разбран, трябва да говориш
 Ексклузивно: Симитли и Струмяни пред фалит и още общини от Югозапада
 Фалшивите фанфари създадоха фалшиви очаквания и фалшиви новини за България от Русия
 Мнения на хора използвали Вимакс

1. Комуникационна стратегия за популяризиране на банката. Нейната цел е да представи банката в добра светлина пред клиентите, да затвърди и подобри имиджа й. Чрез използването на лого и слоган тя се стреми да я открои сред сродните институции на пазара. Тази стратегия се осъществява като се използва агресивна политика чрез реклама на банката и на някои от водещите марки продукти, които я представят пред целевата аудитория.Нейните основни инструменти са рекламата ивръзките с обществеността.

2. Комуникационна стратегия за насърчаване на продажбите. Това е стратегия, насочена предимно към конкретни продукти и услуги на банката, които могат да бъдат традиционни, пакети услуги или специфични за даден сегмент от пазара. Комуникационната стратегия за насърчаване на продажбите има информационен характер и е
необходимо да бъде проведена така, че клиентът да получи точна и изчерпателна информация за ценността и уникалността на продукта, както и за неговите характеристики, качество и цена. Банката не настоява, а подсеща и подтиква клиента да избере най‐изгодната за него оферта. Основните инструменти на тази стратегия са рекламата и
личните продажби.

3. Комуникационна интегрирана целева стратегия. Тази стратегия е едновременно за повишаване имиджа на банката и за представяне на нов продукт. При нея банката не отдава предпочитание на нито една от двете страни, а се опитва да съвмести двете цели. Възможно е използването на всички инструменти за комуникация.

ІІ. Комуникационни стратегии по елементи на комуникационния микс. Рекламна стратегия на банката. Рекламата заема централно място в комуникационния микс. Чрез нея на целевата аудитория се представят банката и предлаганите от нея продукти и услуги. Според Европейската асоциация на рекламните агенции реклама е всяка
платена форма на контролирано въздействие, осъществявано чрез средствата за масова информация, по повод представянето и
лансирането на стоки или услуги в интерес на явен източник. Известно е, че рекламите са стотици видове.