Същност и елементи на комуникационната
стратегия

В областта на маркетинга комуникацията има свои елементи, влизащи в т.нар. комуникационен микс. В специализираната литература няма единно мнение относно броя на елементите на комуникационния микс. Едни автори приемат, че в неговата структура се съдържат три елемента, други включват четири, а се срещат и такива, които смятат, че комуникационният микс съдържа пет елемента.

Новини от страната и чужбина

Илона Станева, директор “Маркетинг и реклама” във Fibank: За да бъдеш разбран, трябва да говориш
 Ексклузивно: Симитли и Струмяни пред фалит и още общини от Югозапада
 Фалшивите фанфари създадоха фалшиви очаквания и фалшиви новини за България от Русия
 Мнения на хора използвали Вимакс

Стандартните четири елемента на комуникационния миск са: рекламата (advertising), връзките с обществеността (public relations), стимулирането на продажбите (sales promotion) и личните продажби (personal selling). От тях най‐ популярен елемент е рекламата, затова понякога комуникациите се отъждествяват с тази дейност, но всъщност работата на маркетолозите и специалистите в отделите по представянето на продуктите и услугите е доста сериозна.

В този аспект в редица банки има самостоятелни отдели, занимаващи се изключително с комуникации. Комуникационната стратегия е дългосрочен план за действие, който трябва да предложи решение как да се изгражда и да се поддържа връзката между банката и пазара; как да се достигне до целевите групи и да се въздейства върху тях, за да се постигнат общите практически постижими комуникационни цели.

Първото нещо, с което трябва да се заемат маркетолозите, е да определят към кого е насочено посланието, т.е определя се целевата аудитория ‐ групите на клиентите, конкурентите и контактните аудитории. След избора на обект на комуникацията е необходимо банката да помисли какви цели си поставя и как да достигне до целевата аудитория. Най‐често целите са две — представяне и
подобряване имиджа на институцията и насърчаване за пробване, покупка и ползване на различни продукти и услуги от клиентите. Тези
цели могат да се конкретизират като: създаване на необходимия имидж; потвърждаване на имиджа; формиране на благоразположение на клиентите; подтикване към пробване и ползване на продукта;
увеличаване на продажбите; промени в поведението на целевата аудитория и други. Много важен момент е точното и навременно
достигане до определения клиент или група клиенти, чрез правилния избор на канал за комуникиране. Според целите и особеностите на
целевата аудитория се преценява дали да се използва личната продажба, рекламата, стимулирането на продажбите, връзките с
обществеността.