Matti Markkola
Matti Markkola

Matti Markkola

Digimedian yleissäätäjä Sanoma Magazinesilla. Musiikkimedia Nuorgamin perustaja ja vastaava säätäjä. Tähän vielä jotain huonosta huumorista ja musiikkimausta.