Photo by Kayla Velasquez on Unsplash

Eric Weinstein je na sejmu CES 2018 na panelu o prihodnosti medijev, kjer je beseda nanesla na lažne novice oz. #FakeNews, le te razdelil na 4 tipe, glede na to, kje nastanejo in kako se v javnosti manifestirajo.

  1. preprosta dejstva, ki ne držijo (laži),
  2. ustvarjanje vzdušja, ki vpliva na ocenjevanje dejstev,
  3. pričakovan produkt inštitucije z agendo in
  4. algoritmično omejevanje nabora informacij.

`Lažna novica` je vedno rezultat manipulacije, ne manipulacija sama.

Širjenje preprostih neresničnih dejstev je najbolj preprosta forma lažne novice. To obliko največ ljudi povezuje s terminom #FakeNews, a lažne novice niso samo to.

Rad bi, da oznako #FakeNews ponovno…


Software Decay (Chance, 2016)

Od prvega trenutka dalje, je vsak sistem že zastarel in potreben prenove. V kolikor se sistem ves čas ne obnavlja, slej ko prej pride do pojava, ki se mu v računalništvu reče software decay*, oz. razpad sistema.

Nadgradnja

Obnavljanje sistema ni mehak proces, gre za neusmiljen upor proti obstoječi strukturi. Politični sistem, ki si takih sprememb ne upa ali ne zmore, zdrsi v diktaturo in se naposled sesede sam vase. Vendar vsak upor proti sistemu tudi ni koristen in ne prinese nujno izboljšav.

Upor, ki hkrati ne ohranja vsega kar je dobro, ni upor, ampak naivna menjava…


Zadnje dneve in tedne se je atomska fizika dotaknila ušes navadnih Zemljanov. Celo rumeni mediji so hiteli poročati o senzacionalnem odkritju, a ko je beseda nanesla na materijo, je nastal problem: kako plebejski raji razložiti, kaj je ta božji delec, ki je s svetlobno hitrostjo prečkal švicarske Alpe. In nenazadnje, kako dogodek postaviti v kontekst nove nosečnosti Damjana Murka. In niti ne tako nepomembna dilema: katero od obeh novic staviti na naslovnico?

Naša pot se prične na francosko — švicarski meji

Že bežno spremljanje tviter scene je ponudilo kristalno jasno sliko, da tudi izobraženi razred ne razume bistva igre, ki…

Marko Dvornik

Politika

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store