Mitä kannattaa oppia oppimisen oppimisesta?

Marko Suomi
Oct 17, 2018 · 4 min read

Viime aikoina on mietityttänyt se että miten ihmeessä pysyn kaiken muutoksen vauhdissa mukana tänä aikana, jona koko ajan joku muistuttaa että “muutoksen vauhti on juuri nyt kovempi kuin koskaan”. Tunnelma on jollain tavalla apokalyptinen, enkä tiedä kumpi tulee ensin, robottien ylivalta vai ilmastokatastrofi, ja ehdinkö edes hahmottamaan koko kuviota ennen kuin on liian myöhäistä. Ja sitten on tämä arkinen “miten pidän itseni tulevaisuudenkestävänä työelämässä, jotta voin osaltani elättää perhettäni” -kelailu.

Keksin sattumalta tähän aluksi lääkkeen: perehdyn tulevaisuusajatteluun, koska vaikka tulevaisuutta ei voi ennustaa, miettimällä erilaisia skenaarioita voi ikäänkuin henkisesti varautua erilaisiin tilanteisiin. Kimmoke tähän tuli kun osallistuin M-Brainin hyvin vedettyyn Skenaariotyöskentely-työpajaan jokunen aika sitten.

Sen pohjalta lainasin kirjastosta kaikki materiaalit, joita oli tilaisuudessa vinkattu (wau miten hienoa että tilaisuudessa annetaan kirjavinkkejä, kiitos Nora Kärkkäinen!) ja sieltä tarttui ensimmäisenä Elina Hiltusen matkaopas tulevaisuuteen. Se on todella hyvä ja käytännöllinen paketti tulevaisuusajattelun käsitteistä ja siitä tuli fiilis että tässähän on vaikka mitä kiinnostavaa ja hauskaa opeteltavaa. Tuli vähän sellainen lapsi karkkikaupassa -tunnelma.

Innostuin jopa tekemään kirjassa vinkattua trendienhaistelua varten Twitter-listan erilaisten tulevaisuustoimijoiden trenditileistä, jolloin voin tehdä arjessa välillä sellaista että vilkuilen mitä kaikkea eri “reuna-alueilla” tapahtuu. (linkki tähän listaan tuolla postauksen lopussa)

Sieltä virrasta bongasin tänään tällaisen hienon kaavion, jossa kerrotaankin sattumalta aika lailla suoraan että mihin kannattaa tässä kaoottisessa ajassa panostaa: erilaisiin ajattelutaitoihin.

Image for post
Image for post

Tämä kiinnostava Cogitaire 5 -malli (huh mikä nimi!) löytyi tässä seuraavan twiitin kautta löytyneen PDF:n viimeiseltä sivulta, jossa oli linkki toiseen PDF:ään :)

Ja tarkemmin vielä sieltä sivulta 148.

Joka tapauksessa, olin tässä jo pari viikkoa, tuon Hiltusen kirjan ja M-Brainin tapahtuman jälkeen miettinyt että mihin tässä nyt ihan oikeasti kannattaa panostaa? Toki kaikkihan lukevat nyt AI:sta kyllästymiseen asti, robottien kanssa voi jo jutella Twitterissa ja empatia on “se juttu”, sekä erilaiset aivotaidot. Mutta tässä Cogitairessa kiinnostaa se että ikäänkuin mennään astetta abstraktimmalle tasolle, sinne minne päivittäiset muutokset eivät vaikuta, ja joista on hyötyä vaikka maailmasta tulisikin Mad Maxin kaltainen dog-eat-dog -periaatteen mukainen paikka.

Nyt siis seuraavaksi ajatelin perehtyä vähän noihin erilaisiin ajatusmalleihin:

 1. tulevaisuusajattelu
 2. systeemiajattelu
 3. monimutkaisuus(?) -ajattelu (kompleksisuus)
 4. yrittäjyysajattelu (tää ei kuulosta hyvältä käännettynä ollenkaan)
 5. muotoiluajattelu tai design-ajattelu

Siinä hetkeksi hommaa! Jos sinulla on näihin liittyen vinkkejä niin kerro!

Jos luit tänne asti niin ehkä ihmettelet mikä tämän tekstin pointti on. Yritän hahmottaa että miten opin (vai opinko) uusia asioita arjessa, työn ja perhe-elämän ohessa, jossa minulla ei ole ikävä kyllä resursseja muodollisten tutkintojen suorittamiseen ja samalla on kuitenkin painetta olla jotenkin ns. ajan hermolla. Ja kyse ei ole pelkästään kilpajuoksusta aikaa vastaan, joka häviän kuolevaisena joka tapauksessa, vaan siitä että koen elämän mielekkääksi kun opin jotain.

No siis, tässä sellaisia tosi simppeleitä ja “lean” oppimisjuttuja, joita hyödynnän ohimennen arjessa lähes päivittäin. Jos niistä on jotain iloa sinullekin niin hyvä juttu! Tämä ei todellakaan ole mikään “näin sinunkin kannattaa tehdä” -lista koska mistäs minä voisin tietää mikä sinulle toimii.

 • Twitter-listat organisaatioista tai henkilöistä, jotka liittyvät jotenkin juuri nyt kiinnostavaan aiheeseen. Luen aika paljon kirjoja, ja tein tällaisen listan mieleenjääneiden tietokirjojen kirjoittajista, jotta voin vilkaista mitä kaikkea viisautta he pudottelevat: https://twitter.com/markosuomi/lists/authors-non-fiction
 • p.s. seuraan myös järjettömän paljon kaikenlaisia erilaisia tilejä, ja olen virittänyt Tweetdeckini täyteen eri teemojen seurantaa, jotta saisin mahdollisimman sattumanvaraista tuoretta materiaalia eteeni — toimii koska aina tarttuu jotakin odottamatonta
 • Kirjat! Kun joku aihe kiinnostaa, yritän selvittää siihen liittyviä laadukkaita kirjoja esim. kysymällä somesta vinkkejä tai googlettamalla. Yleensä somevinkit ovat parempia. Sitten varaan raivokkaasti kaikki kiinnostavan oloiset kirjat verkkokirjastosta, ja odottelen niiden putoamista. Kirjojen kautta saan jonkinlaisen hataran yleiskuvan aiheesta. Luen myös mielellään teemoihin liittyvää fiktiota, tosin luen sitä muutenkin eri teemoista tai muuten vaan mutta ei mennä nyt siihen.
 • verkostot. Esim. tulevaisuushommissa tiedän että Minna Koskelon luotsaamassa Futures Specialists Helsinki -FB-ryhmässä on aina aiheeseen liittyvää laadukasta materiaalia. Viime viikolla bongasin sieltä yhden ilmaisen kv-tapahtuman, jota voi seurata verkon välityksellä (kv on jotenkin aina sellainen kiehtova, että pääsee sanomaan “maailmalla tehdään sitä ja tätä” vaikka se olisi ihan samaa tekemistä kuin täälläkin)
 • viisaiden ihmisten tapaaminen aiheen ympäriltä tai heidän kanssaan jonkun projektin tekeminen. Tämä onkin vähän haastavampi mutta esim. tuo Futures Specialists järkkää aina välillä erilaisia meetupeja, ja nyt on myös kaikenlaista oppimismeetupia. Näihin en toki juuri koskaan pääse käytännössä paikalle mutta ehkä joskus :)
 • aiheista keskusteleminen somessa, ja typerienkin kysymysten esittäminen. Esim. mitä eroa on coachingilla ja valmentamisella ja miksi pitää olla tuollainen termi? Näistä kysymyksistä yleensä seuraa se että tutustuu samalla ihmisiin, jotka tietävät näistä aiheista oikeasti jotain
 • mitähän muuta? Ai niin, joskus, liian harvoin, summaan jotenkin jonnekin, vaikka sitten tällaiseen blogitekstiin, mitä olen oppinut/oivaltanut/kokenut. Olisi hyvä jos tekisi enemmän, auttaisi jäsentämään paremmin. Voisi myös keskustella tai perustaa jonkun epämuodollisen opintopiirin jonkun aiheen ympärille?

Hauskinta näissä edellä olevissa on että ne eivät maksa mitään, eikä niiden käyttämiseen tarvitse kenenkään lupaa! :)

Laitan tähän vielä muutamia kiinnostavia linkkejä, joihin olen törmännyt viime aikoina ja jotka liittyvät tähän “oppiminen tässä nykytyöelämän infernaalisessa muutosvauhdissa” -teemaan.

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 2. osa: Ratkaisuja työn murroksessa

Bloom’s Digital Taxonomy — digitaitojen hahmottamisen kaavio

Opin että on joku tällainen Cynefin -kehikko

Raportti: Robotisaatio nostaa työn tuottavuutta — kansantuote nousee 6 prosenttia

Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen tiedote 3 / 2018

Futures of a Complex World — Proceedings of the Conference “Futures of a Complex World” — rapsa, josta sivulta 148 löytyy tuo ylläoleva Cogitaire

Futures Festival ’18

Future Proof -podcast -jakso oppimisesta hautaan asti

Oppimatkalla -podcast -jakso jatkuvasta oppimisesta työelämässä

Tim Ferrisin podcast-jakso, jossa haastattelee Howard Marksia ennakointiajattelusta

World Development Report 2019: THE CHANGING NATURE OF WORK

Trendilista Twitterissa:

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store