Week 4 — Усанд сэлсэн нь

Туршсан зүйл: Усанд сэлэх
Хугацаа: 2/06–2/12
Өгөх оноо: 5/10
Цаашид үргэлжлүүлэх үү? Одоо тэгэхээс..

Өнгөрсөн долоо хоногт уг нь өөр зүйл хийхээр төлөвлөсөн хэдий ч арай дуусгаж амжаагүй тул оронд нь шинээр туршсан өөр нэг зүйлээ бичихээр шийдлээ.

Бага ангидаа усанд сэлж сурахаар Хангарьд спорт ордны усан бассейнд бүртгүүлэн явж эхэлсэн ч нэг азгүй гэх үү тохиодлоор усанд живэнгээ алдаж, бассейнд явах битгий хэл уснаас бүр айдаг болсон юм. Тэрнээс хойш усан сан, гол мөрөнд өвдөг хүрсэнээс цааш гүнзгий рүү нь оролгүй тойрч явсаар өнгөрсөн амралтын өдрөөр сэлж сурахаар нэгэнт зориг шулуудан (яг шулуудсан уу?) төв бассейнийг зорьсон юм.

Осолдохгүй усны хувцсаа л авчирснаас биш малгай, шил, гутал гээд ер нь ямар ч бэлтгэлгүй очсон гэдгээ арай хожуу мэдсэн ч яаж ийгээд ус руу орсон.

За тэгээд ер нь сэлж сурахаасаа илүү айдсаа давах нь хэцүү байсан ч 30 минут орчим “эргүүтсэн”-ий дараа жоохон учраа олох шиг болсон.

(Бассейн луу утсаа авч ороогүй учир өөрийн зургийг орлуулав)

Ямар ч байсан энэ ондоо багтаан сэлж сурах ёстой гэдэг зорилттой байгаа болохоор илүү дэвшилт гарвал бичнэ ээ.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.