Is er al een musical van gemaakt?

Recensie Datumloze Dagen

Cover van het boek

Hoe goed of slecht kan een vader-zoon relatie eigenlijk zijn? In ‘Datumloze Dagen’, van Jeroen Brouwers, kan deze relatie zeer slecht zijn. Ons naamloos hoofdpersonage krijgt op jonge leeftijd een zoon. Hij wou absoluut geen kind maar als een vrouw een kind wil, krijgt ze een kind. Ook al heeft hij, nog, geen vaderschapsgevoelens zorgt hij goed voor het kind. Des te langer de tijd vordert, des te groter de afstand tussen de vader en de zoon. Nu en dan ontmoeten ze elkaar op een abnormale plaats zoals New York of Wenen maar een echte band kweken, doen ze niet. Het verhaal kan ook gaan over een man die zijn seksuele driften nauwelijks kan controleren. Seks komt er zeker evenveel in voor als de vader-zoon relatie.

De Bijbel

Het boek begint met een vers uit de Hebreeuwse bijbel namelijk II Samuel 18:33. Deze vers gaat over het optreden van de profeet Nathan. De naam van de zoon is Nathan. Brouwers heeft redenen genoeg om zijn personages hemelse namen te geven. Twee van zijn dierbare verloor hij het jaar voor hij dit boek schreef waaronder zijn eigen zoon. Wat ook weer het thema van het boek verklaart, de moeilijke vader-zoon relatie. De andere is Roef Ragas. De man en goede vriend waarmee hij theaters wou veroveren.

Smaak van Madeleine

Het boek is een roman dat geschreven is in de stijl van Marcel Proust. Ellenlange zinnen waar geen einde aan dreigt te komen of beschrijvingen die te langdradig worden. Wat jammer is want het verhaal van het boek is zeer integer en spreekt je aan. Het verhaal van een man die geen kind wou. Een vrouwenzot die zijn eigen kind niet eens herkent als hij voor hem komt zitten omdat hij te hard op seks belust is. Hij komt niet over als een slecht mens maar eerder als een man die de weg kwijt is.

Spijtig genoeg is er maar één hoofdpersonage, de naamloze vader. Nathan, Mirjam (de moeder van Nathan) en alle andere komen te weinig aan bod waardoor het moeilijk is om je te verdiepen in een personage. Je leert de vader zo wel goed kennen. Hij ligt vaak in de knoop met zichzelf, loopt doelloos rond of hij telt het aantal bomen. Heet de vader misschien Jeroen? Het profiel van de naamloze vader past in het verhaal van Brouwers die zijn eigen zoon en goede vriend verloor. De naamloze vader heeft niet veel vrienden.

‘Datumloze Dagen’ is een integer en aangrijpend verhaal van een man die geen vader wil zijn, maar uiteindelijk een geweldige vader is die alles voor zijn zoon zou doen. Al is het jammer dat de zinnen soms zo lang zijn dat je er weemoedig van wordt, is het boek redelijk kort. Het is zo’n 180 pagina’s lang.

Er is maar één echt volledig uitgewerkt karakter maar deze is krachtig genoeg om het verhaal te dragen. Al bij al een verhaal dat zeker een musical waard is.

Marnick Claes

Borgerhoff & Lamberigts

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Marnick Claes’s story.