Zwaarden en Sandalen

Een kijkje in het leven van een gladiator

Enkele weken kan men al een kijkje gaan nemen in hoe de gladiator leefde. In het Gallo-Romeins museum is er een tentoonstelling over deze gladiatoren. Je krijgt een beeld over de uitrusting, soorten gladiatoren, politieke en economische achtergrond. Deze tentoonstelling duurt nog tot 3 april.

Dat de gladiatoren tentoonstelling de grootste is die momenteel aanwezig is in het Gallo-Romeins museum is wel duidelijk. Grote affiches en posters hangen overal rond. Zelfs in het kleine winkeltje liggen bijna alleen maar spullen dat te maken hebben met gladiatoren. Aangezien er ook heel wat reclame voor is gemaakt, lagen de verwachtingen ook zeer hoog.

We beginnen bij het begin en zo is de tentoonstelling ook begonnen. Er is veel achtergrondinformatie waar je meteen zicht op krijgt. Zo is er een zeer oud fresco waarop men een van de eerste gladiatoren gevecht afbeeldt.

Gladiatorengevecht op fresco

Gladiatoren

Wanneer het inleidende deel achter je ligt, bevindt je je meteen in de wereld van de gladiatoren. Levensgrote poppen zijn opgesteld. Zij zijn verkleed als echte gladiatoren. Er zijn meerdere soorten gladiatoren. Sommige vochten met een zwaard, andere met een paar messen en sommige zelfs met een net. Ze stonden allemaal in vechtpositie waardoor het een heel actief beeld gaf. Ook verrassend was het feit dat men veel met dieren vocht. Ook hier hadden ze beelden van opgezet. Gladiatoren die vochten met beren en tijgers. Wilden dieren en vooral katachtigen waren zeer geliefd bij het volk.

Opgestelde beelden verkleed als gladiator

Na de kennismaking met de gladiatoren kon je je verdiepen in de uitrusting van de zwaardvechters. Helmen, zwaarden, speren, beenbeschermers en schilden waren heel mooi tentoongesteld. Voor mensen die zeer geïnteresseerd zijn in het pantser en harnas van de gladiatoren was deze ruimte om van te smullen.

Helm van een Thraciër

Colosseum

Het amfitheater dat iedereen wel kent, het Colosseum. Een magische constructie gemaakt in opdracht van Keizer Vespasianus. Het elliptische grondvlak meet 188 bij 156 meter, heeft een omtrek van 527 meter. In dit gigantisch gebouw werden verschillende gevechten gehouden. In het midden van de ruimte met betrekking tot het amfitheater staat een grote maquette. Zelfs als het zo klein is, voelt het imposant aan. De historische achtergrond en epische scènes bedenk je er automatisch bij. Het Colosseum is ook uitgeroepen tot één van de zeven wereldwonderen.

Beeld van Keizer Vaspasianus
Maquette van het Colosseum

We hebben de inleiding, de gladiatoren en de plaats gehad. Nu is het tijd voor het echte werk. Na het deel van het Colosseum, kom je het ene schilderij of fresco na het andere tegen. Veel van deze kunstwerken beelden de gruwelijke daden uit. De gevechten die draaiden rond leven en dood. Ook dat is een gegeven met een dubbele zijde. Er is altijd een winnaar en een verliezer en de verliezer komt er heel vaak niet levend uit. Om deze reden werden er ook verschillende grafzerken neergezet om aan te tonen dat het leven voor sommige heel vroeg eindigde, zonder eer of glorie.

Dagindeling van gladiator in steen gehouwen

Als afsluiter hebben de organisatoren een mooi sluitstuk gecreëerd. Een audiogids wordt meegegeven in een ruimte met veel kleuren en beelden. Tijdens heel de tentoonstelling voel je je daar pas echt omgeven in het leven en gevaar van de gladiatoren. Veel geluiden en expliciete beelden zorgen dat je verbeelding op hol slaat. Een prachtig slot op een goed georganiseerde en leuk tentoonstelling.

Een op grond afgebeeld figuur in de projecteerkamer
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.