Geef het niet op

(Een liedje, hier kun je het vinden)

Er komt een dag dat je je leven overziet
En eerlijk kijkt naar wat je hebt
Op dat moment wordt er een diep besef onthuld:
Je hebt je leegte met bezittingen gevuld

En voor de buitenwereld lijk je zo geslaagd
Want je hebt alles waar je ooit om hebt gevraagd

Maar nu besef je dat je nooit compleet zult zijn
Als je geen vrede sluit met je verstopte pijn

Je bent meer dan alles wat je hebt verzameld
Laat het los, en zoek de waarheid in jezelf
Begin opnieuw je hoeft je nergens voor te schamen
Dus geef het niet op, geef het niet op, geef het niet op

Je liet je leiden door een ongekende angst
Je keuzes waren niet oprecht
Het ging om snelle winst en oppervlakkigheid
Maar voor wat echt was nam je nooit een keer de tijd

En alles wat je deed was van gevaar ontbloot:
Een leven op de automatische piloot

Maar nu besef je dat je meer bent dan je dacht
Want je weet zeker dat de toekomst heeft gewacht

Je bent meer dan alles wat je hebt verzameld
Laat het los, en zoek de waarheid in jezelf
Begin opnieuw je hoeft je nergens voor te schamen
Dus geef het niet op, geef het niet op, geef het niet op

(Tekst van een van mijn liedjes, speciaal hier geparkeerd voor Lianne)
Show your support

Clapping shows how much you appreciated MarnixAmsterdam©’s story.