Weet je, volgens mij beginnen veel zoekers stiekem te zoeken naar het resultaat.
Tim
1

Ja zoeken gebeurt. En soms heel erg hardnekkig en obsessief. En zelfs als je weet waar je moet kijken, kijk je er meestal nog steeds overheen.

Natuurlijk heb ik ook gemediteerd om gelukkiger te worden, om minder last van mijn hoofd te hebben, om eindelijk eens iets te kunnen dóen aan dat fucked up geouwehoer waar ik gestoord van raakte. Is ook prima. Waarom je het wil maakt niet echt uit, ook al lijkt het achteraf misschien dat je verkeerd bezig was.

Het hoort allemaal bij het spel. En daar hoort ook bij dat ik heel nonchalant vertel waar je óók zou kunnen kijken. En waar je het zéker niet gaat vinden. Want daar heb ik gezocht, en hard ook.

Het is allemaal prima. Het brengt je nergens heen, behalve waar je al was.

En dat is de grote grap.

Like what you read? Give MarnixAmsterdam© a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.