Sapņu grāmatas | Tactile Eyesight

Īsti mēs redzam tikai ar sirdi. Būtiskais nav acīm saredzams.” A. de Sent — Ekziperī.

Man nav spēju iztēloties kā sapņo un kā pasauli redz neredzīgs cilvēks. Es varu mēģināt. Mēģināt arī ne tikai vērot no malas, bet arī iesaistīties, lai palīdzētu pavērt apvāršņa maliņu viņiem — tiem, kuri spēj redzēt ar pirkstu galiem. Viņi lasa ar pieskārieniem — lasa neredzīgo burtrakstā — Braila rakstā..

Fragments no Tactile Eyesight konkursa video

Kopā ar domubiedriem domājam par pieskārienu grāmatām un to kā tās padarīt plaši pieejamas visā pasaulē. Šobrīd taktilās (tā pareizi jāsauc pieskārienu grāmatas) literatūras, izziņas literatūras un arī mācību un piedzīvojumu grāmatas ir maz pieejamas pat turīgajās Eiropas un pasaules valstīs. To izveide ir dārga, būtībā — roku darbs. Arī, ja vēlaties — pieskārienu mākslas darbs..

Ar modernajām tehnoloģijām — liekot pie jēgpilna darba 3D drukas ierīces varam padarīt taktilās gan pieejamākas, gan arī daudz lētākas to izveidē no ieceres līdz lapojamai un lasāmai grāmatai.

Ilustrācijai izmantoti Kolorādo universitātes pasniedzēja Jeeeun Kim pētniecības projekta materiāli

Esam izvēlējušies nosaukumu angļu valodā “Tactile Eyesight” (tieši tulkojot — pieskārienu redze), kas kopš Rīgas Startup Weekend nozīmē mūsu kopīgo ieceru virzīšanu. Ar mērķi palīdzēt vairot neredzīgo grāmatu lasītāju iztēles spēju, raisīt viņos asociācijas par telpiskumu. Rosināt sapņos ieraudzīt ne tikai skaņas un siltumu, bet caur izjūtām veidot neredzīgo sapņu jaunas dimensijas.

Jā — mēs piedalāmies konkursā. Tajā nav lielu balvu un slavas, bet mums ir cerība, ka runājot par šo ieceri mēs sastapsim citus līdzīgi domājošos pasaulē, lai apvienotu spēkus un idejas radot košas grāmatas, stāstot pieskārienu stāstus.

Nobalsot var šeit: http://bit.ly/TactileEyesight
(jāreģistērjas, bet balsot var 1x 24 stundās)

Būt cilvēkam — nozīmē apzināties, ka katrs ķieģelis, ko tu iemūrē, palīdz celt pasauli.” — arī to rakstījis Mazā Prinča autors A. de Sent — Ekziperī.

Komanda: Es, šo rindu autors, Kaspars Gaļimovs, Kaspars Kroičs, Ieva Kazaka un Alīna Dolmate. Par taktilo grāmatu labās ražošanas praksi Tactile Eyesight komandu konsultē, Latvijas neredzīgo bibliotēkas Braila raksta nodaļas vadītāja Gunta Bite un Strazdumuižas internātvidusskolas metodiķe, taktilās grafikas centra galvenā speciāliste Terēza Landra.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Mareks Matisons™’s story.