A gdyby tak rzucić wszystko i polecieć w… Himalaje?
Tomasz Wikliński
164

I jak tu nie zatęsknić jeszcze bardziej po obejrzeniu Twojego filmu?! Niestety mój trekking przypadł na feralny kwiecień rok temu i pobyt w Nepalu z miesiąca skrócił się do 3 tygodni. Niemniej jednak, czas spędzony w Himalajach uważam za jeden z najpiękniejszych w życiu. Pozostał ogromny niedosyt i wiele tras do odkrycia.

A teraz zaczęło jeszcze burczeć mi w brzuchu na samą myśl o dal bhat i pierożkach momo…

Like what you read? Give Marta Wnuk a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.